Češi vzhlíží k ekonomické úrovni NěmeckaRakouska, jejichž ekonomickou situaci hodnotí pozitivně 90, respektive 88 procent lidí.

"Žádná další ze zařazených zemí nebyla hodnocena tak, aby pozitivní hodnocení její ekonomické úrovně výrazně převažovalo nad negativním. Pouze v případě Slovinska a Polska podíl příznivých ohlasů lehce převyšoval nad podílem znamenajícím opak," uvádí průzkum. Zatímco vnímaní Slovinska je víceméně stabilní, polská ekonomika si v očích Čechů meziročně výrazně polepšila.

Hodnocení ekonomické úrovně zemí (leden 2012)
 pozitivně
negativně
rozdíl
Německo
90
7
83
Rakousko
88
8
80
Slovinsko
39
35
4
Polsko
47
44
3
ČR
42
57
-15
Slovensko
35
61
-26
Rusko
29
61
-32
Maďarsko
23
64
-41
Bulharsko1665-49
Rumunsko681-75
 Dopočet do 100 % v řádku tvoří odpovědi „neví“
 zdroj: CVVM

Na tuzemskou situaci nahlíží jako na pozitivní 42 procent lidí, zatímco Polsko ekonomicky prosperuje podle 47 procent dotázaných.

V meziročním srovnání si Česká republika výrazně pohoršila. Zatímco v lednu 2011 mírně (o tři procentní body) převažoval pozitivní pohled, letos jsou lidé patrně i s ohledem na ekonomickou krizi skeptičtější a o 15 procentních bodů převažují negativní hodnocení.