Současné reklamní poutače budou smět zůstat u silnic nejdéle pět let a ty nové budou úřady povolovat také nejvýše na pět let. Dosud byla některá povolení reklamních billboardů vydaná bez časového omezení.

"Vládní návrh znamená, že to je v podstatě ta nejstriktnější varianta, která říká, že do pěti let budou omezeny billboardy kolem všech komunikací, to znamená: dálnic, rychlostních komunikací a komunikací I., II. a III. třídy a místních komunikací," řekl ministr dopravy Pavel Dobeš (VV).

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV)

Ministr dopravy Pavel Dobeš (VV)

FOTO: Petr Horník, Právo

Zákon by měl nově povolovat reklamní zařízení u silnic, dálnic i dalších komunikací jen pro reklamy v souvisle zastavěném území obce, pokud bude takovýto poutač upozorňovat na provozovnu vzdálenou nejvýše 50 metrů. Mimo obec budou moci billboardy v ochranném pásmu u silnic propagovat nejvýše 200 metrů vzdálené provozovny.

Poslanci z vládní novely vyřadili původně navrhované ustanovení, které usnadňovalo kácení jednotlivých stromů u silnic a železnic. Kritizovali ho zejména ochránci přírody.

Vážení přetížených kamiónů

Poslanci také upravili pravidla pro tzv. nízkorychlostní vážení kamiónů. Na silnicích I. třídy s výjimkou rychlostních komunikací by ho zajišťoval kraj ve spolupráci s policií nebo celníky, případně by tuto činnost svěřil pověřené osobě. Na ostatních komunikacích by nízkorychlostní vážení zajišťoval jejich vlastník nebo jím pověřená osoba.

 

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Pokud převažovaný kamión překročí povolenou hmotnost, zaplatí jeho provozovatel náklady na vážení 6000 korun a k tomu ještě pokutu.

Množstevní slevy na mýtném

Přijatý návrh obsahuje až třináctiprocentní slevy na mýtném pro kamióny, které na mýtném zaplatí větší částku, než jakou stanoví vláda. To odpovídá dohodě, kterou uzavřelo ministerstvo dopravy se sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Slevy jsou formou kompenzace tuzemským dopravcům za zvyšování cen mýtného v loňském a letošním roce.

Vozíky za kolo mají šanci 

Poslanci rovněž schválili novelu, na jejímž základě budou moci lidé starší 18 let vézt v přívěsném vozíku nejvýše dvě děti mladší deseti let nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. Vozík bude muset splnit stanovené podmínky.

Cyklovozíky jsou v ČR oblíbené.

Cyklovozíky jsou v ČR oblíbené.

FOTO: fotobanka Profimedia

Odpůrci legalizace dětských vozíků například tvrdí, že dítě bude vdechovat prach a výfukové plyny a že ho budou ohrožovat kolem jedoucí řidiči.