Sněmovní schůzka Nečase a Schwarzenberga chmury na tvářích obou politiků nerozehnala. V uplynulých dnech si na dálku vyměnili ostrá slova, když Schwarzenberg Nečasovi vzkázal v reakci na jeho odmítnutí podpisu fiskální dohody, že škodí zemi. Nečas to komentoval slovy, že ministr by měl vážit své výroky, neboť nejde o slova na vesnické tancovačce v Čimelicích. [celá zpráva]

Po zhruba půlhodinové schůzce ani jeden z politiků nebyl nijak sdílný. Nečas nejprve odmítl reagovat vůbec, vydal neutrální prohlášení: „Diskutovali jsme o záležitostech týkajících se schválení evropské smlouvy o fiskální unii. Shodli jsme se na tom, že chceme vést další jednání, která povedou k dosažení shody nad touto evropskou smlouvou.“

Poté novinářům řekl, že jde o nalezení koaliční shody. „Součástí toho je i to, že když se má jednat, tak se nevzkazují vzkazy přes média,“ dodal.

Ještě skoupější byl Schwarzenberg: „Dohodli jsme se, že se nebudeme okřikovat a osočovat  a že budeme jednat, až nalezneme řešení,“ řekl Právu.

Podle informací Práva ale rozhodně nešlo o příjemné jednání, oba aktéři se z něho vrátili hodně rozladění. „Nedohodli se na ničem,“ komentoval zdroj Práva.