„Rozhodnutí AK se mi zdá zaujaté,“ řekl Novinkám. „Současná právní úprava neumožňuje subjektu, o němž se přijímá rozhodnutí, žádnou obranu a připouští zcela subjektivní závěry, zvláště, když je komise složena ze zástupců ostatních škol, kterých se závěr AK bezprostředně dotýká,“ uvedl.

„Nevím, proč se stala FP ZČU předmětem, na němž si chtějí různé osoby hojit své osobní ambice a sebevědomí. Učím na vysokých školách již od roku 1977. FP ZČU jsem zakládal v roce 1993, moje předchozí pracoviště byla Právnická fakulta Univerzity Karlovy. Mohu říci, že FP ZČU je zcela běžně personálně vybavena a splňuje kritéria potřebná k výkonu jejích úkolů,“ dodal Raban.

Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková nechtěla jeho slova o zaujatosti dopředu komentovat. Podotkla ale, že celý proces udělování akreditací je složitou záležitostí, na níž participuje řada osob.

Akreditační komise pod vedením Dvořákové se minulý týden rozhodla neprodloužit plzeňským právům akreditaci déle než do letošního října. [celá zpráva] Následovala vlna protestů zejména ze strany studentů. [celá zpráva] Těm hrozí, že budou muset studia dokončit na některé z jiných právnických fakult v republice. [celá zpráva]