Možnost otevřeně se vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti hodnotí kladně 6 z 10 dotázaných občanů. Třetina respondentů je rovněž spokojena s možností ovlivňovat řešení problémů ve své obci či městě, stejnou možnost na celostátní úrovni ale hodnotí kladně jen 6 % občanů. Pětina dotázaných věří, že je u nás možné dosáhnout svých oprávněných požadavků.

Možnost vyjadřovat se k problémům ve společnosti hodnotí pozitivněji muži, občané pracující na vedoucích postech, osoby samostatně výdělečně činné, absolventi středních škol s maturitou a vysokých škol a voliči ODS.

Skepticky naopak vidí své možnosti v této oblasti zejména ženy, důchodci, lidé se základním vzděláním, dotázaní se špatnou životní úrovní a voliči KSČM.

"V otázce týkající se šance ovlivnit řešení problémů na obecní úrovni jsme pozorovali podobné sociodemografické diference jako u předchozí otázky, rozdíly podle pohlaví zde však nebyly statisticky významné. Naopak mezi "pesimisty" se v této otázce zařadili obyvatelé Prahy," uvádí CVVM ve své zprávě.

V hodnocení možnosti ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni se výraznější rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů neprojevily. Šanci dosáhnout svých oprávněných požadavků vnímají pozitivněji lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškoláci, osoby samostatně výdělečné činné a dotázaní pracující ve vedoucích funkcích, respondenti s dobrou životní úrovní a voliči ČSSD. Negativní postoj se častěji objevoval u důchodců, lidí vyučených, respondentů se špatnou životní úrovní a voličů KSČM.

Možnosti ovlivňování veřejného dění (v %)
. Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
otevřeně se vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti 15 44 27 11
ovlivnit řešení problémů ve své obci, městě 4 30 44 18
ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni 0 6 33 58
dosáhnout svých oprávněných požadavků 2 20 49 18
Poznámka: Dopočet do 100 % tvoří odpovědi nevím.