„V souladu s paragrafem 85 odst. 6 zákona o VŠ rozhodne o návrhu Akreditační komise do 120 dnů ministerstvo školství. Následně je povinností vysoké školy – tedy Západočeské univerzity – zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu. O případných přestupech nelze jednat s jednotlivými studenty. Řešení bude muset být systémové,“ řekla Právu děkanka brněnských práv Naděžda Rozehnalová.

Podle ní si nelze ale představit, že by přes tisíc posluchačů mohly pojmout ostatní právnické fakulty. „Jde především o rozdílné studijní plány a vysoké počty studentů prakticky na všech právnických fakultách v České republice,“ vyjmenovala potíže děkanka.

VIDEO: Stovky studentů v Plzni protestovaly proti zrušení práv

O přežití by se mohlo rozhodnout v dubnu

Podle děkana Právnické fakulty UK v Praze Aleše Gerlocha by bylo nejlepší, kdyby Plzeň přežila. „Není zatím rozhodnuto. Další zasedání Akreditační komise bude v dubnu,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že většina studentů by logicky z Plzně směřovala do Prahy, je jednou z mnoha hypotetických možností jednání UK, ministerstva a Akreditační komise o převzetí školy jako detašovaného pracoviště.

„Ale to by,“ podotkl děkan, „studenti museli složit velmi náročné srovnávací zkoušky a doplnit si řadu předmětů. Samozřejmě by vyučovali naši učitelé. Teď jich do Plzně několik jezdí, ale opravdu jen velmi málo.“ Ani Smrčka nevyloučil, že by studenti zůstali v Plzni a vyučující odjinud by za nimi dojížděli.

Kdo by zaplatil?

Když se podle Smrčky dřív řešily přesuny pár desítek studentů, s vyjednáváním škol někdy pomáhalo ministerstvo. Zároveň není jisté, jak by bylo studium lidí z Plzně financováno.

„Počty proplácených studentů jsou s ministerstvem dohadovány předem, nedokážu říct, jestli by to dokázalo ministerstvo uhradit dané škole,“ dodal Smrčka.

Studentům také hrozí, že by kvůli rozdílným studijním plánům škol mohli být zařazeni do nižších ročníků. To by znamenalo prodloužení studia a překročení standardní doby, za což se na právech platí.

Kancléř Univerzity Palackého v Olomouci Rostislav Hladký předpokládá, že plzeňští kolegové podají proti rozhodnutí Akreditační komise rozklad. „Počítáme, že by část studentů z Plzně, pokud by fakulta o akreditaci přišla, dostudovala u nás. Konkrétní počty by však zřejmě vyplynuly až z jednání děkanů v Praze, BrněOlomouci. Nutné by také bylo jednání s ministerstvem o financování těchto studentů,“ uvedl Hladký.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Studenti v Plzni protestovali proti konci fakulty (Zdroj:Právo/Ivan Blažek)

Ministerstvo se zatím nevyjadřuje, náměstek pro vysoké školy Ivan Wilhelm má dovolenou. Ministr školství Josef Dobeš (VV) nicméně uvedl, že stanovisko Akreditační komise o neprodloužení akreditace plzeňským právům musejí úředníci napřed pořádně prostudovat, a až pak začnou s dalšími kroky.