Zástupci organizací zdůraznili, že vysvědčení není hodnocením aktuálního stavu, ale posunu, která vláda v daných oblastech docílila.

Kabinet sice v navrhovaných změnách učinil pozitivní kroky v rámci justice nebo omezení lobbingu, selhala ale v omezení svobodného přístupu k informacím. Garanti hodnocení jí v této oblasti vytýkají, že pokud by vstoupily současné návrhy změn v platnost, přístup veřejnosti k informacím se naopak zhorší.

Vysvědčení, které vládě vystavily protikorupční organizace

Vysvědčení, které vládě vystavily protikorupční organizace

FOTO: Otevrete.cz

Podle zapojených organizací chybí vládní protikorupční strategii především stanovení jasných priorit. "Úředníci a experti tak pracují na desítkách druhořadých věcí, místo aby soustředili všechny síly na rychlou přípravu klíčových opatření," tvrdí Transparency International, Oživení, Otevřená společnost, Ekologický právní servis a Zelený kruh, které se do projektu zapojily.

Za vládu převzala vysvědčení vicepremiérka Karolína Peake (VV), která je předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí.