Členové a funkcionáři soc. dem. dostali v sobotu od ÚVV zákaz veřejných polemik, které mohou poškodit stranu. Usnesení bylo přijato po téměř sedmihodinové debatě na uzavřeném jednání. Zapojilo se do ní 32 účastníků.

Výbor uložil všem členům a funkcionářům, aby veškeré úsilí podřídili potřebám letošních voleb a při veřejných vystoupeních se zdrželi "výroků zpochybňujících kvalitu kandidátů a kandidátek a mediálních polemik oslabujících volební úsilí strany", citoval z usnesení na tiskové konferenci Špidla. Dodal, že usnesení podpořilo 77 členů, 10 se hlasování zdrželo a 3 byli proti.

"Nikdo nikoho neokřikoval"

"To, jestli je někdo spokojen nebo nespokojen, to je jeho osobní pocit. Každý měl možnost se vyjádřit, nikdo nikoho neokřikoval, nebral mu právo, aby jakýmkoli způsobem diskutoval. Závěry, které byly přijaty, byly přijaty poměrně velkou většinou," uvedl premiér.

Špidla teď zřejmě očekává, že alespoň do červnových evropských voleb nastane ve straně klid zbraní. Ale už ve čtvrtek může být všechno jinak, neboť nespokojenci si vynutili další mimořádné zasedání poslaneckého klubu, kde se politicky bolavé rány nejspíš znovu otevřou. Ostrou debatu minulého týdne rámovaly obavy z pokračujícího poklesu přízně soc. dem. voličů v souvislosti se zdražováním a s ustupováním menším koaličním partnerům například v nájemném.

Špidla a Gross ve svých vystoupeních na ÚVV vytkli signatářům dopisu jejich postup. Špidla pak Právu řekl, že si nemyslí, že by pravým účelem autorů dopisu bylo poškodit stranu. "Ale stalo se to. Když se podívám na titulky v různých denících a podobně, tak ta forma nám určitě neprospívá," dodal premiér.

Gross na dotaz Práva uvedl: "Když někdo chce svolat jednání klubu, což je legitimní - podle mě drtivá většina těch, co to podepsali, to tak myslela - dá se zvolit normální forma, že o to požádám a klub je svolán. Nevím, jestli je zapotřebí k tomu sepisovat text, který má programový nebo hodnotící charakter. Pak se to dostává do trochu jiné polohy."

Laštůvka: jednota nevzniká usnesením

Jeden z iniciátorů dopisu, šéf zahraničního výboru Sněmovny Vladimír Laštůvka Právu řekl: "Jednotu nelze vytvořit ani usnesením, ani nařízením. Jednotu je možné vytvářet tím, že o věcech budeme hovořit a k společnému postoji se dobereme debatou."

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Petr Ibl, který byl adresátem dopisu a po obdržení ho podepsal také, na dotaz Práva uvedl, že na ÚVV vysvětloval, že dopis byl žádostí: "Nebyla to žádná výzva k nějaké platformě a žádal jsem, aby se to nekomentovalo, protože zasedání klubu k tomuto dopisu bude teprve ve čtvrtek." Ibl se nechtěl vyjádřit k názoru, že signatáři svým postupem poškodili stranu.