I přesto, že jsou uvnitř vozu umístěné hodiny, na čas, který ukazují, se nepodíváte. „Pokud stojí cestující v určitém místě, je viditelnost na tyto hodiny špatná,“ potvrzuje Aneta Řehková, referent tiskového oddělení Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Tato závada přitom vznikla při snaze Dopravního podniku napravit problémy se zádržným systémem. Cestující si prý hojně stěžovali na polohu úchopných tyčí a madel, proto je Dopravní podnik nechal přemístit. Výsledek je takový, že se kvůli výšce a úhlu úchytných tyčí nepodíváte na hodiny. Madlo je totiž těsně před hodinami.

Hodiny schované za zádržným systémem.

Hodiny schované za zádržným systémem.

FOTO: Novinky

„Tento problém vznikl na základě mnoha stížností cestujících na provedení zádržného systému, který byl ve své výšce designově záměrně ohnutý směrem nad sedící cestující a tím docházelo k nepříjemnému kontaktu stojícího cestujícího se sedícím. Proto DPP požadoval na výrobci tramvají tuto změnu,“ vysvětluje postup Dopravního podniku Aneta Řehková.

Změna zádržného systému prý ale nešla provést jiným způsobem a tak je jedna z tyčí umístěna přímo před hodinami. Podle Dopravního podniku si cestující mohou čas zkontrolovat i jinde než na hodinách.

„Nový zádržný systém musel být přepočítán konstruktéry tak, aby odpovídal přísným požadavkům na bezpečnost. To bylo možné splnit pouze za té podmínky, že bude vizuálně zasahovat do zobrazovače času a pásma. Toto jsme akceptovali i z důvodu, že má cestující ve vozidle pro kontrolu správného času osm kusů označovačů jízdenek,“ vysvětluje Aneta Řehková.

Tramvaj T14 nazývaná Porsche.

Tramvaj T14 nazývaná Porsche.

FOTO: Novinky

Porsche je problémové od svých začátků - pískalo a ničilo koleje

Stížností na tramvajové vozy typu Porsche bylo více. Během prvních tužších zim se odhalilo, že některé vozy 14T při teplotách kolem bodu mrazu neuvěřitelně pískají a kromě toho jsou nešetrné k pražským kolejím. Kvůli tomu, že nemají otočné podvozky, brousí v prudkých obloucích vnitřek kolejnic. I proto Dopravní podnik další tramvaje tohoto typu nechce a od pátého února loňského roku začal nakupovat nové vozy Škoda ForCity (Škoda15T).