V médiích proběhla zpráva o tom, že se chystáte navázat bližší spolupráci s Jiřím Paroubkem a jeho stranou NS-LEV 21. Na jaké úrovni by tato spolupráce měla probíhat?  

S panem Paroubkem jsme se dohodli v první fázi na užší spolupráci v rámci Sněmovny a nezařazených poslanců. Jako nezařazení poslanci jsme diskriminováni systémem fungování sněmovních procesů. Budeme také společně konzultovat předkládané návrhy zákonů a diskutovat o věcných záměrech

Uvažujete do budoucna o členství v této straně?

Strana LEV-21 přináší do politiky nové prvky, například důraz na tradici a národní hrdost, ale i racionální přístup k sociální problematice. V budoucnu se proto nebráním ani vstupu do strany. Podmínkou vstupu je prokázání mé neviny u soudu, které se v nejbližších týdnech doufám potvrdí.

Považoval byste se v případě vstupu do poslaneckého klubu NS-LEV 21 za přeběhlíka? 

Kategoricky odmítám označení "přeběhlík". Věci veřejné mě vyloučily po poukázání na korupci v samotné straně. Sama strana se zpronevěřila svým programovým ideálům, kdy se její poslanci chovají korupčně, asociálně a naprosto nečitelně. Ve straně, která sama zradila program, pro který byla zvolena, nemůže být o přeběhlictví ani řeč. Za přeběhlíky naopak lze označit všechny stávající poslance Věcí veřejných - přeběhli od slibů ke korytům.

Jiří Paroubek informoval i o jednání s dalšími poslanci kvůli možné spolupráci. Věříte, že se národním socialistům podaří - jak to nastínil předseda Paroubek - vytvořit do konce roku ve Sněmovně poslanecký klub? 

Za sebe se nebráním spolupráci s žádným z kolegů z jiných stran, byť s některými si to úplně nedovedu představit. Stále věřím, že i ve VV zůstalo ještě pár slušných lidí, kteří nejsou s despotickým a chaotickým řízením strany Vítem Bártou spokojeni a budou hledat jiné alternativy.