Na jižní Moravě má největší zastoupení římskokatolická církev (198 921 obyvatel), následovaná Českobratrskou církví evangelickou (6164) a Církví československou husitskou (3857).

U římskokatolické církve se jedná o značný propad. Při sčítání v roce 2001 se k ní totiž v tomto kraji s tradičně vysokou religiozitou hlásilo 443 000 lidí. Věřící ubyli ale i Českobratrské církvi husitské (11 600 lidí v roce 2001) nebo Církvi československé husitské (7419 lidí v roce 2001).

Naopak krajem s nejmenším zastoupením nábožensky založených lidí se stal Karlovarský kraj, kde je věřících 39 476. K římskokatolické církvi se zde hlásí 11 797 obyvatel, následují Českobratrská církev evangelická (1182) a Pravoslavná církev v českých zemích (897).

V celé České republice přiznaly svou náboženskou orientaci 2 175 087 lidí. Z tohoto počtu je věřících, kteří se nehlásí k žádné z registrovaných církví či náboženských společností, celkem 707 649 obyvatel. Oproti tomu bez náboženské víry se prohlásily 3 612 804 lidí.

Stejně jako před deseti lety má v celkovém měřítku nejvíce příznivců římskokatolická církev (1 083 899), na druhém místě se umístila Českobratrská církev evangelická (51 936) a na třetím místě skončila Církev československá husitská (39 276).