Senátoři většinou hlasů nepodpořili přijetí zákoníku, návrh na zamítnutí, ani návrh na odklad platnosti na rok 2016. Normu proto po uplynutí zákonné třicetidenní lhůty dostane k podpisu prezident Václav Klaus.

Poslanci dlouho připravovaný kodex schválili loni v listopadu. Norma má více než 3000 paragrafů a nahradí nynější kodex z roku 1964, který byl nesčetněkrát novelizován.

Více o obsahu nového občanského zákoníku naleznete zde

Norma klade větší důraz na osobnostní práva na úkor práv majetkových a zavádí i řadu konkrétních změn.