„Strážníky nemáme kvůli represím, aby někde někoho svázali, za pomoci chvatů uzemňovali, ale proto, aby se to vůbec nestávalo,“ řekl Svoboda.

Zejména se primátor pozastavoval nad faktem, že 80 procent náplně činnosti strážníků bylo odvětví dopravy. „Dublování státní policie v oblasti dopravy, je chybné. Doprava jim podle mě vůbec nepřísluší,“ řekl Svoboda.

Podle něj v době jeho nástupu do funkce disponovalo hlavní město 2 850 strážníky, z čehož prakticky vyplývá, že 2 280 městských policistů se zabývalo „měřením rychlosti, organizací dopravy a umisťováním cedulek za stěrače“.

Svoboda dosavadní angažmá městských strážníků v problémech s dopravou označil za zbytečné utrácení peněz, jelikož je to především věc státní policie. „Městští policisté musí být v ulicích, musí být vidět, to jediné může jako prevence fungovat,“ doplnil.

Cyklohlídka v toleranci

V současnosti má Praha kolem 2 500 strážníků, z nichž třetina sedí v kancelářích. Podle Svobody jich na byrokracii stačí 300, takže pořádkové síly v ulicích by se mohly obohatit o dalších pět set lidí.

V první řadě by se měla vytvořit podrobná analýza bezpečnostní situace na území Prahy, která by zdokumentovala nejzávažnější kriminální činnost. Na základě toho by vznikla i mapa trestné činnosti na území metropole, jakási obdoba mapy nehodovosti, podle níž by měli být strážníci rozmísťováni.

„Nevyřeší to žádný Hummer, ani vznášedlo, ani terénní Enduro. Musí tam být pěšky nebo na kole. Cyklohlídka obsáhne větší území, přitom je tam fyzicky úplně stejně,“ uzavřel Svoboda.