Z cizinců žije v Praze více než 40 tisíc Ukrajinců, 23 tisíc Slováků, 21 tisíc Rusů a téměř 11 tisíc Vietnamců. Nárůst počtu obyvatel od předešlého sčítání je nejvyšší od roku 1950, uvedl ČSÚ.

Praha je rovněž nejstarším krajem. Na 100 seniorů nad 64 let je v hlavním městě pouze 77 dětí do 15 let. "Zatímco celkový počet obyvatel se v Praze od roku 2001 zvýšil o 8,9 procenta, počet dětí do 15 let vzrostl jen o 3,5 procenta," uvedl ČSÚ.

Víra je v Praze tabu, 46 procent lidí neodpovědělo

Téměř 46 procent Pražanů neodpovědělo v rámci sčítání na otázku týkající se víry a náboženství. Dalších 36 procent uvedlo, že je bez vyznání.

Mezi muži převládají v hlavním městě svobodní, kterých je v Praze 44 procent, zatímco sezdaných je pouze 41 procent. Žen je nejvíce sezdaných - 38 procent, zatímco svobodných je 36 procent.

V Praze je tradičně nejvyšší vzdělanost. Téměř čtvrtina lidí má vysokoškolské vzdělání, byť nejčastějším je středoškolské vzdělání s maturitou, které má třetina lidí.