Jednou je například to, že dluhy v řádech desítek miliónů, které v minulosti špitál táhly ke dnu, bude dál splácet kraj. Naproti tomu firma platí směšné nájemné, a to tři milióny za rok.

Předmětem dohody, která jde nad rámec nájemní smlouvy a jejíž obsah se Právu podařilo získat, je zejména snaha soukromého subjektu zajistit si konkrétní objem peněz z krajských dotací do zdravotnictví.

Předložená verze dohody co do svého obsahu představuje pro Karlovarský kraj riziko a je pro něj nevýhodnáprávník Tomáš Ficner

Dohoda by měla také řešit finanční vypořádání za technické zhodnocení nemovitostí. Kraj by měl podle této dohody po vypršení nájemní smlouvy investice Nemosu zpětně vykoupit, včetně těch, které platila Sokolovská uhelná jako sponzor Nemosu. Společnost už dříve avizovala, že chce ročně investovat do nemocnice okolo sto miliónů korun.

V dohodě si Nemos dále nárokuje třicet procent z peněz kraje určených na rozvoj nemocnic. Je tam také klauzule, že poskytne-li kraj jím ovládané nemocnici výhodu spočívající zejména ve finanční či materiální podpoře, aniž by poskytl podporu stejného významu sokolovské nemocnici, má Nemos nárok na finanční plnění, odpovídající ceně výhody, kterou kraj poskytl jiné nemocnici.

Zástupci kraje si nechali návrh dohody posoudit právním expertem, který její uzavření nedoporučil. „Předložená verze dohody co do svého obsahu představuje pro Karlovarský kraj riziko a je pro něj nevýhodná,“ konstatuje ve svém závěru právník Tomáš Ficner. Ten Právu potvrdil, že si za svým závěrem stojí, ale ohledem na mlčenlivost nechtěl celou věc rozebírat.

„Ke mně se dostal tento návrh dohody neoficiální cestou. Po jeho přečtení jsem si nechal zpracovat právní posudek, abych byl připravený na to, až mi bude tento dokument předložen oficiálně. Závěry posudku jsou takové, jaké jsou, a já tento návrh považuji za amatérismus. Po stránce obsahové a logické je to pro mne naprosto nepřijatelné,“ řekl k tomu  Larva.

Jak text dohody získal, nechtěl prozradit. „To říkat nebudu, protože se mi nedostal do ruky oficiálně,“ prohlásil.

Pronájem sokolovské nemocnice prověřovala podle zjištění Práva protikorupční policie. Její mluvčí Jaroslav Ibehej Právu sdělil, že detektivové na tom pracovali několik měsíců. Nikoho ale v této souvislosti z trestného činu neobvinili.