Ti nejvyššího nadřízeného dlouhodobě kritizují a Lessy jim na oplátku vypověděl kolektivní smlouvu, která jim zaručovala např. přístup k některým informacím nebo možnost se vyjadřovat k vnitřním záležitostem policie.

Díky dohodě z roku 2008 mohli odboráři podle jejich šéfa Milana Štěpánka např. připomínkovat některé vnitřní předpisy nebo se účastnit nejrůznějších poradních sborů. „Také jsme na jejím základě měli právo na získávání aktuálních informací o vývoji počtu policistů nebo jejich platů,“ upřesnil Štěpánek.

Odbory: Byla to odveta

Lessy podle odborového předáka smlouvu vypověděl bez udání jakýchkoliv důvodů. „Nevidím ale jiný důvod, než fakt, že jsme nebyli dostatečně loajální ve věcech týkajících se např. plánované reformy policie,“ řekl Právu Štěpánek.

Mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká nicméně pro Právo jakoukoliv odvetu v této souvislosti odmítla.

„Smlouva byla vypovězena v řádném termínu šesti týdnů před jejím vypršením, protože nezahrnovala další odborové organizace,“ uvedla Kopecká s tím, že o zahrnutí do smlouvy požádali koncem roku např. odboráři z Unie bezpečnostních složek (UBS).

Zatímco starší Nezávislý odborový svaz registruje zhruba 6500 členů, UBS podle svého místopředsedy Zdeňka Buřiče sdružuje přes 4500 policistů.

Štěpánek v této souvislosti doplnil, že proti přistoupení UBS ke smlouvě odboráři nic nenamítají, vadí jim ale vypovězení celé smlouvy: „Trvalo nám rok, než jsme ji vyjednali,“ uvedl Štěpánek s tím, že celá věc se mohla řešit např. dodatkem ke stávající dohodě.

Jenže podle Lessyho mluvčí to možné nebylo. „Proto bylo nutné ji vypovědět tak, aby bylo dost času na přípravu smlouvy nové,“ doplnila Kopecká.