„Za vstupné je třeba považovat to, co jako podmínku účasti vnímá účastník akce, a nikoliv to, co jako vstupné označí pořadatel akce. Pro kvalifikaci určité platby jako vstupného dále není rozhodné, za co byla peněžní částka konkrétně zaplacena, byla-li jejím zaplacením podmíněna účast na akci,“ uvedli soudci NSS.

Ke svému stanovisku došli na základě případu pořadatelky jednoho z pražských veletrhů, která vybírala registrační poplatek opravňující ke vstupu na akci, za poplatek návštěvník ještě navíc dostal katalog a jmenovku. Podle ženy tak nešlo o vstupné a proto neodvedla místní poplatek ze vstupného, který činil přes 100 tisíc korun.

„Není rozhodné, zda účastník akce zaplacením této částky získal pouze možnost vstoupit a účastnit se akce, nebo zda po zaplacení příslušného finančního obnosu obdržel kromě samotného vstupu nějaké další hmotné či nehmotné statky. I v případě akcí, na nichž se formálně zaplacení vstupného nevyžaduje, ale účast na akci je podmíněna nákupem určitého zboží nebo služeb, je nutno finanční částky zaplacené za takové zboží nebo služby považovat za vstupné pro účely zákona o místních poplatcích v plné výši,“ dodala mluvčí NSS Sylva Dostálová.