Nejprve si restaurátoři přijeli pro postavy Marnivce, Lakomce, Smrtky a Rozkoše-Turka. Opraví praskliny dřeva, obnoví zlacení a provedou retuše barev.

Restaurátoři sundavají sochy z orloje

Restaurátoři sundávají sochy z orloje

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Sochy jsou vystaveny rozmarům počasí a pravidelnou revizí procházejí od roku 1999, kdy prošly celkovou opravou. Do jedné jsou kopiemi původních originálů.

Po první čtveřici prověří odborníci stav zbývajících postav, konkrétně Filosofa, Anděla, Hvězdáře a Kronikáře.

Restaurátoři sundavají sochy z orloje

Restaurátoři sundávají sochy z orloje

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Plastiky jsou ve dvojicích umístěny po stranách astronomických hodin a kalendářní desky orloje. Horní čtyři sochy jsou oživovány zároveň s pohybem apoštolů. Smrtka tahá za provaz a vyzváněním zahajuje pochod apoštolů. Kývá na Turka, který kroucením hlavy výzvy odmítá. Lakomec pokyvuje hlavou, potřásá měšcem v ruce a hrozí holí. Vedlejší Marnivec se zálibně prohlíží v zrcadle.

Restaurátoři sundavají sochy z orloje

Restaurátoři sundávají sochy z orloje

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Postava Hvězdáře v minulých letech opakovaně vinou vandalů přišla o ruku.

Restaurátoři sundavají sochy z orloje

Restaurátoři sundávají sochy z orloje

FOTO: Petr Hloušek, Právo