Vyplývá to z informace ministra zahraničních věcí, kterou připravil pro členy vlády. Podle ní vláda naplánovala celkem 122 těchto vrcholných návštěv, přičemž rozpočet na ně byl vyčíslen sumou 78 884 700 Kč.

Rekordmanem je Svoboda

Nejpilnějším cestovatelem je z titulu své funkce ministr zahraničí Svoboda. Je ale také rekordmanem v nákladech na jednu cestu: Jeho letošní mise v Kazachstánu, na Filipínách a Novém Zélandu má státní kasu přijít odhadem na 11 miliónů korun. Kolik to bude skutečně, se ukáže až doběhnou všechny platby.

Tomu se nepřiblížil v plánovaných rozpočtech žádný z vrcholných politiků. Premiérova loňská osmidenní cesta do Spojených států vyšla v odhadech zhruba na devět miliónů a týdenní pobyt v Peru a Chile spolykal kolem sedmi miliónů korun. Přes dva milióny měla rozpočet jeho cesta na sever afrického kontinentu do Egypta a Tunisu. Prezident Václav Klaus loni odčerpal 1,3 miliónu za tři dny v Rusku a přes 1,1 miliónu stálo jeho pět dní v USA. Jeho předcházející, stejně dlouhá cesta, stála o 350 tisíc Kč méně.

Náklady na jednodenní návštěvy kolísají podle počtu doprovodu. Zatímco Klausův jeden den na Slovensku byl odhadnut na 360 000 Kč, v SRN na 700 000 korun, Vladimír Špidla měl v SRN pobývat v květnu za 200 000 korun, podruhé v srpnu už jen za 70 000 Kč. Svobodův jediný den na Slovensku přišel na 140 000 korun a v SRN na 180 000 korun.

Velkorysí hostitelé

Z rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy jsou financovány i cesty a přijetí zahraničních hostů prezidenta, premiéra a ministra zahraničí. Kromě jejich protějšků jsou zahraničními partnery těchto tří politiků i vedoucí činitelé hlavních vládních mezinárodních organizací, např. NATO.

Naši nejvyšší politici jsou ke svým hostům velkorysí. Takže dva dny irského premiéra v ČR vyšly odhadem na 800 000 Kč. Na stejnou sumu byl odhadnut jeden zářijový den v Praze německého kancléře Gerharda Schrödra. Poloviční částku stál jednodenní květnový pobyt generálního tajemníka NATO Georga Robertsona. Letos už by návštěva jeho následovníka měla vyjít o sto tisíc dráž. Náklady na třídenní návštěvu slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy se loni přiblížily jednomu miliónu korun.

Jen povolený počet doprovodu

Každou zahraniční cestu českých tří vrcholných politiků musí schválit vláda, která tím odsouhlasí i způsob jejího financování. Součástí usnesení o cestě je i stanovení počtu členů oficiální delegace a doprovodu. Jde-li o složitou cestu, pak jsou součástí rozpočtu také náklady na vyslání přípravného týmu o dvou či třech lidech.

Pravidla pro vrcholné návštěvy platí již čtyři roky. Podle nich stát zaplatí hlavě státu sedmičlennou delegaci a desetičlenný doprovod, tedy 17 osob. Premiér má nárok na poloviční počet doprovodu a v případě ministra zahraničí může za státní peníze určené na vrcholné návštěvy cestovat šest lidí celkem. O co je početnější delegace, o to méně doprovodu si ministr může s sebou vzít. Všichni ostatní, kteří jsou nad povolené počty, si musí hradit náklady na cestu sami.

Pokud s prezidentem či premiérem cestují jejich manželky, pak se počet doprovodu může "přiměřeně zvýšit". Totéž platí u cest, na nichž vrcholné představitele doprovázejí např. místopředsedové vlády, případně delegace navštíví více zemí. Vláda při schvalování pravidel zdůraznila, že při krátkých cestách se naopak může počet členů doprovodu přiměřeně snížit.

Některé z cest českých politiků
země délka náklady
prezident
Polsko 2 dny 900 000
SRN (9.4.) 1 den 700 000
Rakousko 1 den 200 000
Rusko 3 dny 1 300 000
USA 5 dní 1 111 200
Řecko 1 den 600 000
Švédsko 3 dny 800 000
premiér
Maďarsko 1 den 700 000
Řecko 1 den 600 000
USA 8 dní 9 000 000
Lotyšsko 2 dny 600 000
Egypt a Tunis 5 dní 2 110 000
Turecko 3. dny 3 000 000
Bulharsko 2 dny 1 100 000
Chile a Peru 7 dní 6 884 000
ministr zahraničí
Portugalsko a Španělsko 2 dny  450 000
USA 5 dní 705 250
Bulharsko a Rumunsko 2 dny 500 000
Rusko 2 dny 1 200 000
Řecko 3 dny 1 500 000
Irák a Izrael 4 dny 1 570 000
Kyrgyzstán a Tádžikistán 3 300 000