"Museli jsme jednu kolej zcela vyloučit z provozu a na druhé koleji zavést pomalou padesátikilometrovou jízdu," řekl televizi mluvčí SŽDC Pavel Halla.

Není to jediná vada na tomto rychlostním koridoru. U obce Plešnice se sesunul svah nad kolejemi. Zde však žádné omezení zatím neplatí. Podle znaleckých posudků, které má Nova k dispozici, nesou část viny projektanti. Míru provinění určí soud.

Ivan Pomykáček, výrobní ředitel společnosti Sudop Praha a. s., která měla projektování na starosti, se k věci odmítl vyjádřit. Zástupkyně stavební firmy OHL ŽS už dříve jakékoliv pochybení odmítla.