"Krajský soud potvrdil předběžné opatření okresního, proti němuž se Hnutí Duha odvolalo. Proti rozhodnutí krajského soudu už není odvolání. Soudní rozhodnutí jsme obdrželi ve čtvrtek. Je to jen další důkaz toho, že aktivisté jednali celou dobu nezákonně,“ uvedl Pechoušek.

Dodal, že lokalita Na Ztraceném je les, který byl od nepaměti obhospodařován člověkem. Pouze v období 2008-2010 byl vnitřním nařízením Správy NPŠ zařazen do režimu bezzásahového proti kůrovci.

„Na zmíněnou lokalitu ve směru šíření kůrovce navazuje přírodě blízký les s převahou rašelinišť. Zastavení kůrovce Na Ztraceném mělo smysl i s ohledem na záchranu mnohem cennějšího lesa, který by jinak musel být kvůli kůrovci pokácen,“ upřesnil náměstek ředitele Správy parku Jiří Mánek.

Hnutí Duha na soudní rozhodnutí reagovalo krátkým sdělením, že důsledky rozhodnutí plzeňského krajského soudu jsou nulové, neboť předběžné opatření vydané loni v červenci klatovským okresním soudem totiž zaniklo.