"Zvýšený zájem ze strany lidí zaznamenáváme, o proces se zajímají, chtějí vědět, jak je možné se do něho zapojit, co obnáší 'být pěstounem'," potvrdila mluvčí.

Profesionalizace péče přinese zvýšené nároky na pěstouny. Lidé v této pozici budou od státu pobírat "plat", očekává se od nich tudíž například to, že se budou náležitě vzdělávat a budou psychicky odolní. Mít rád děti nestačí.

"Už nyní v rámci pilotního projektu ministerstvo některé postupy pro profesionalizaci pěstounů uvádí v praxi – konkrétně jde například o školení pěstounů pro přechodnou dobu, kteří se učí, jak komunikovat s biologickou rodinou, jak být připraven přijmout dítě v podstatě ihned a naopak se připravit i na to, že jej budou mít pouze po přechodnou dobu, tedy i na okamžik, že jej budu muset odevzdat,“ přiblížila Plívová.

Vedle pěstounů by na přijetí dítěte do rodiny měly být připraveny i děti těchto osob, které s nimi žijí ve společné domácnosti, ať už jde o děti vlastní, osvojené či přijaté do pěstounské péče.

Odměny budou vysoké, povinnosti ale velké

Stranou nezůstane kontrola, aby nedocházelo k obcházení zákona a z pěstounství se nestal byznys. Příspěvky od státu totiž nebudou zanedbatelné.

Odměny pěstounů
Počet dětínyní návrh
Jedno dítě36808000
Dvě děti625212 000
Tři děti* 17 19320 000
Čtyři děti18 75624000**
 * platí u péče o tři děti či jedno postižené dítě. Tuto sumu bude pěstoun dostávat, i když o žádné dítě nepečuje
 ** suma se u každého dalšího dítěte či dítěte zdravotně postiženého zvyšuje o 4000
zdroj: MPSV

Ministerstvo pochopitelně počítá i s tím, že bude nutné počet pěstounů zvýšit. V první fázi projektu by se mělo jednat zhruba o 300 lidí. V průběhu roku proto proběhne náborová kampaň, která se pokusí oslovit potenciální uchazeče. Mluvčí připomněla, že podobně jsou pěstouni hledáni například ve Velké Británii.

Práce na plný úvazek

Takzvaně profesionální pěstouni by měli od státu pobírat příspěvek, který bude odvislý od počtu dětí, o něž budou pečovat. Peníze budou pobírat, i pokud se o žádné dítě aktuálně starat nebudou. Na rozdíl od ostatních dávek budou tyto vnímány jako odměna za službu, a nebudou tedy vázány na příjmy či majetkové poměry pěstounů.

"Ti lidé budou stále k dispozici. Když se například stane, že potřebujeme ihned umístit kojence, tak budou připraveni a nebudou muset řešit, jestli dávat výpověď v práci, nebo jak to s ní skloubit," přiblížila princip již před časem Plívová s tím, že péče o dítě je prací na plný úvazek. [celá zpráva]

Pěstouni
Pěstoun je člověk, který je vyhodnocen jako bezpečná a pečující osoba pro svěřené dítě. Pěstoun musí vědět, co obnáší péče o děti, mít saturované rodičovské potřeby, umět vyhledat pomoc, být schopný spolupracovat, neočekávat od dětí vděk, rozumět vývojovým potřebám dětí a chápat možné dopady předchozí péče o děti (zanedbání, týrání, následky a projevy ústavní péče apod.), vědět, že kontrola a dohled pěstounské péče je povinností státu a na tomto spolupracovat. Vidět na prvním místě vždy svěřené dítě a jeho potřeby.
 zdroj: MPSV

Stát ušetří

Ministerstvo je přesvědčeno, že zrušením kojeneckých ústavů, s nímž počítá nejpozději koncem roku 2013, stát, potažmo daňový poplatník ušetří. Péče o dítě v ústavu stojí měsíčně 37 000 korun, uvedl ministr Jaromír Drábek (TOP 09). V péči pěstounů je to kolem 10 000 korun.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou koncem loňského roku přijala vláda a která péči upravuje, nyní čeká na zařazení na pořad schůze Sněmovny.