Uzávěrka návrhů byla ve čtvrtek 5. ledna. „Předseda akademického senátu fakulty ke stanovenému termínu shromáždil pět platných návrhů na kandidáta na děkana, z toho dva návrhy pro jednu kandidátku - současnou proděkanku pro studium Petru Jánošíkovou,“ sdělila mluvčí Západočeské univerzity Kamila Kvapilová.

I ostatní nominovaní se rekrutují z řad učitelů fakulty. „Jedním je Přemysl Raban, který řídí katedru soukromého práva a civilního procesu. Z téže katedry pocházejí také další dva kandidáti, Miloslava Wipplingerová a Jan Pauly,“ dodala Kvapilová.

Fakulta, která se v minulosti potýkala s aférami kolem rychlostudentů, musí hledat nového děkana poté, co v prosinci rezignoval na vlastní žádost děkan Květoslav Růžička. Ten v listopadu na několik dní záhadně zmizel a poté byl dlouhodobě nemocný. [celá zpráva]