Do agendy Jana Dobeše v rámci resortu ministerstva práce bude patřit mj. správa agend, která přechází na úřad v souvislosti se vznikem jednotného výplatního místa.

„Mým cílem je zejména nastavení procesů tak, aby správa této oblasti ministerstva probíhala co nejefektivněji a bez zbytečných administrativních zátěží jak na straně stěžovatele, tedy občana, tak na straně státního aparátu,“ uvedl v páteční tiskové zprávě Dobeš.

Sekce, kterou Dobeš povede, bude dále spravovat oblast politiky sociálního začleňování, mezi kterou patří například i boj s chudobou, problematika stárnutí či problematika rovných příležitostí osob se zdravotním postižením.

„Mezi další úkoly, které nás v nejbližší době čekají, patří mj. vypracování národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017,“ dodal Dobeš. Do jeho agendy jsou potom zařazeny i dílčí aktivity související s evropskou i mezinárodní agendou.