Diskuse se rozjela po prohlášení zástupce dodavatelské firmy OHL Pavla Vrby, který vystoupil s oznámením, že první měření, které ukázalo ve škole nadlimitní hodnoty, proběhlo už 21. června. Slova se okamžitě ujal náměstek primátora Kamil Calta (TOP 09), který mu hodně zvýšeným hlasem odpovídal: „Ale práce na odstraňování azbestových desek začaly už 14. června a máme fotografie, jakým způsobem jste to dělali,“ zdůraznil Calta.

Další vzrušená debata nastala v momentě, když rodiče zjistili, že město mohlo vědět o únicích azbestu už dříve, ale nejednalo. Šokovaný byl po útocích primátora na toto téma především ředitel Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Zdeněk Velikovský.

„Dost mě to překvapilo a určitě jsem to nečekal. Krajská hygienická stanice oznámila všechna zjištění městu včas,“ reagoval Velikovský. Primátor Juraj Thoma (HOPB) si totiž předtím stěžoval, že KHS nepodala městu o výsledcích včas informace a nejednala. „Asi tři dny jsem se nemohl ředitele vůbec dovolat,“ hořekoval Thoma, ačkoliv až do bouřlivé přestřelky město i krajská hygienická stanice vystupovaly v celé věci jednotně. Primátor však připustil, že podle něho stavební dozor neodvedl svou práci dobře a jak řekl, bude po zásluze „odměněn“.

Rodiče zajímají hlavně možné následky

Rodiče také zajímalo, jestli jejich děti nemohou mít trvalé zdravotní následky. Velikovský je uklidňoval, že koncentrace azbestu byla ohledně zdraví dětí zanedbatelná. Rodiče, kteří byli znepokojení už před setkáním, však průběh jednání provázený hádkami a rozpory znechutil.

„Je to fraška. Město se přišlo pochlubit, co všechno pro nás dělá, přitom je zřejmé, že členové vedení opravdu ničemu nerozumí. Stavební dozor města při rekonstrukci školy, by se měl za špatnou práci zodpovídat,“ zlobil se jeden z rodičů Marek Přech. Podobně hodnotil vystoupení radních i zástupce sdružení rodičů dětí ze ZŠ Máj I Radovan Pekárek.

„Podáme trestní oznámení na neznámého pachatele. Dneska jsme slyšeli, že došlo k řadě pochybení a nechceme, aby se někdy podobná situace ve škole nejen v Českých Budějovicích, ale kdekoliv v České republice opakovala,“ prohlásil Pekárek. Matka dvou dětí nechtěla říci do médií jméno, ale zdůraznila, že se k trestnímu oznámení přidá. „Potom, co jsem tu viděla je možné, že chyby udělali snad úplně všichni včetně vedení města a dodavatelské firmy,“ zdůraznila.

Tři školy na sídlišti Máj byly kvůli nadlimitnímu výskytu vláken uzavřeny už na konci listopadu a od prosince jezdí děti do jiných škol. Jedinou pozitivní zprávou, kterou se od vedení města rodiče ve čtvrtek dozvěděli tak snad byl příslib, že do konce března by se měly děti vrátit do sanovaných, bezpečných tříd.