Zrušení zákonů poslanci ČSSD navrhují z procedurálních důvodů. Podle jejich názoru totiž nebyly normy přijaty ústavně předepsaným způsobem. Soc. dem. kritizuje, že došlo ke zkrácení lhůt na projednání a omezování práva pro jednotlivé poslance projednat zákony ve svobodné parlamentní rozpravě.

„Vrcholem arogantního přístupu vládních poslanců však bylo poté sloučení rozpravy k 14 zákonům, které spolu nijak obsahově nesouvisely, a omezení doby pro vystoupení poslanci ke všem těmto zákonům na maximálně dvakrát deset minut,“ uvedl ve čtvrtek šéf ČSSD Bohuslav Sobotka.

Veřejná služba nezaměstnaných je nezákonná, tvrdí ČSSD

Soc. dem. také požaduje zrušit institut veřejné služby, který upravují zákony o hmotné nouzi a zaměstnanosti. Na základě tohoto opatření bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání ten, kdo odmítne vykonávat veřejnou službu v případě, že je v evidenci veden nepřetržitě déle jak dva měsíce. Podle Sobotky úprava odporuje například ústavnímu i mezinárodnímu zákazu nucené či povinné práce.

ČSSD si stěžuje navíc i na povinnou přeregistraci poskytovatelů zdravotnických služeb. Podle poslanců soc. dem. jde o šikanózní právní úpravu, která retroaktivně zasahuje do již nabytých práv zejména lékařů. Návrh, který soc. dem. podala k Ústavnímu soudu, má 52 stran. Podepsáno je pod ním 45 poslanců ČSSD, včetně Sobotky a prvního místopředsedy strany Michala Haška.