Kubice už dříve tlačil na prezidentův odchod, Lessy ho ale obměkčil ústupky ve své představě o reformě policie. Křehký mír ale trval jen do posledního předvánočního týdne, kdy Lessy s kompromisním návrhem restrukturalizace vedení policie tvrdě narazil u většiny ředitelů krajských správ nebo celostátních útvarů.

Policejní prezident je přitom ze zákona neodvolatelný, nicméně v kázeňském řízení je situace jiná. V něm může ministr v krajním případě uložit i trest odnětí služební hodnosti, což v praxi znamená okamžité propuštění ze služby. A právě kárné řízení v úterý odpoledne Kubice s Lessym zahájil, když si ho pozval „na kobereček“.

„Pan ministr předal policejnímu prezidentovi spisový materiál k případu,“ řekl k tomu Právu Kubiceho mluvčí Pavel Novák s tím, že Lessy má teď patnáct dní na to, aby se k celé záležitosti vyjádřil.

Jde přitom o prohřešek, za který už Kubice dříve Lessyho velmi tvrdě kritizoval s tím, že není s jeho funkcí v čele policie slučitelné.

„Jedná se o pokračování případu, který byl prověřován Inspekcí policie na základě podaného trestního oznámení ze strany plukovníka Vaňka a plukovníka Koutného,“ uvedl Kubice v tiskovém prohlášení. Věc byla podle něj již v minulosti Inspekcí policie uzavřena s tím, že se policejní prezident nedopustil trestného činu. „Jedná se o standardní postup v těchto případech a v tuto chvíli řízení probíhá z důvodu řádného prověření věci,“ dodal Kubice.

Lessy příliš mluvil

A čeho se měl vlastně policejní prezident dopustit? Zjednodušeně řečeno, byl upovídaný.

Lessy totiž v rámci boje policejních špiček začátkem září v rozhovoru pro Právo napadl náměstka zlínského policejního šéfa Jaroslava Vaňka, když na jeho adresu prohlásil, že ho v době působení na jihomoravské krajské správě dlouhodobě kryl před udáními a trestními oznámeními Rudolf Setvák, jeden z obviněných v kauze brněnského policejního gangu.

A zároveň přitom naznačil, že Vaněk mohl být propojen i se samotným gangem.
Kubice tehdy označil Lessyho chování za nestandardní a nepřípustné. „Nemůže se takto vyjadřovat k věcem, které jsou předmětem trestního řízení, to si nesmí dovolit žádný policista,“ řekl k tomu v září ministr.

Možný trest? Důtka, ale i vyhazov

A nyní se mu tento případ vrátil na stůl. Vaněk si totiž Lessyho prostořekost nenechal líbit a podal na něj trestní oznámení pro pomluvu. To sice policejní inspekce odložila s tím, že o trestný čin se nejednalo, nicméně předala celou věc s podezřením na kázeňský přestupek k vyřízení právě ministrovi vnitra.

Podle inspekce totiž prezident zvolil zcela nevhodný způsob komunikace s médii, čímž porušil etický kodex i základní povinnosti policisty.

Kubice si teď podle Nováka zřídil speciální poradní komisi složenou z ministerských úředníků, která bude Lessyho prohřešek posuzovat a zároveň šéfovi resortu navrhne adekvátní trest.

Ze služebního zákona vyplývá, že ministr má k dispozici celou škálu možných trestů, od písemného napomenutí přes pětadvacetiprocentní srážku z platu až k tzv. odnětí služební hodnosti, a tedy i k okamžitému propuštění. Tento trest může příslušný služební funkcionář udělit např. při porušení služebního slibu, při opakovaných prohřešcích nebo při spáchání přestupku se „zvlášť škodlivým následkem“. Posouzení míry škodlivosti je právě na funkcionáři, který o kázeňském trestu rozhoduje.