"Nejen jako politik a státník, nýbrž i jako občan se mimořádnou měrou zasadil o pád komunistického režimu a o obnovení svobody a demokracie nejen v Československu a později v České republice, nýbrž i v rovině mezinárodní," zdůvodňuje vláda svůj návrh. Havel zemřel 18. prosince ve věku 75 let.

Vláda také uvádí, že v českém právním řádu se stalo tradicí, že stát formou zákona vyjadřuje uznání velkým osobnostem, které vykonávaly funkci hlavy státu - prezidenta republiky a které se nejenom v této funkci zasloužily o náš novodobý stát a jeho hodnotové směřování. Již za první republiky takto stát ocenil prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, v roce 2004 ocenil parlament jeho nástupce Edvarda Beneše.

Také Federální shromáždění v roce 1990 ocenilo zásluhy Milana Rastislava Štefánika na vzniku samostatného československého státu slovy, že se zasloužil o vznik společného státu Čechů a Slováků.

Zákon se dočká podpory i od opoziční ČSSD. "Navrhnu našim poslancům zákon podpořit," uvedl předseda strany Bohuslav Sobotka. K projednání ve zrychleném režimu ale nevidí žádný důvod. "Omezování diskuse k tomuto návrhu pokládá ČSSD za kontraproduktivní," dodal.