V souvislosti se vznikem jednoho inkasního místa se změnilo více než sedm desítek zákonů. [celá zpráva]

Zruší se koncept superhrubé mzdy s daňovou sazbou ve výši 15 procent příjmu a zavede se 19procentní sazba daně z příjmu pro fyzické osoby, která bude vypočítávána z hrubé mzdy. U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně sazba zůstane na 15 procentech.

Sjednotí se sazby odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění na 6,5 procenta u živnostníků i zaměstnanců, kterým se tak odvody na zdravotní pojištění zvýší o dvě procenta; živnostníkům se dvojnásobně zvýší vyměřovací základ na 100 procent daňového základu.

FOTO: fotobanka Profimedia

Odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění budou nahrazeny daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta, což bude znamenat pro zaměstnavatele snížení o 1,5 procentního bodu v porovnání se současným stavem.

Sníží se strop pro sociální pojištění na čtyřnásobek průměrné mzdy, pro zdravotní pojištění zůstane na šestinásobku.

Stravenky doplní daňové zvýhodnění

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se začlení pod pojistné na sociální zabezpečení.

Stravenky, které léta vévodily žebříčku oblíbenosti benefitů, klesly až na bronzové, třetí místo.

FOTO: fotobanka Profimedia

Daňové osvobození hodnoty zaměstnaneckých stravenek zůstane zachováno. Navíc bude zavedeno daňové zvýhodnění 3000 korun ročně pro zaměstnance formou zaměstnanecké slevy a bonusu.

U daňového osvobození příspěvku na rekreaci se limit 20 000 korun sníží na polovinu.

Osvobozen od daně bude příjem z vedlejší činnosti, pokud nepřesáhne 30 000 korun ročně. Nyní je limit 20 000 korun.

Změny při prodeji cenných papírů

Předmětem daně nebudou příjmy z prodeje cenných papírů, pokud nepřesáhnou 100 000 korun ročně.

Sníží se daňová podpora hypoték a úvěrů ze stavebního spoření tím, že od základu daně bude možné za zaplacené úroky odečíst nejvýše 80 000 korun místo dosavadních 300 0000 korun ročně.

 

FOTO: fotobanka Profimedia

Osvobozen od daně bude příjem z prodeje cenných papírů, pokud od jejich nákupu uplynuly více než tři roky; nyní tato lhůta činí šest měsíců.

Od daně z příjmů budou osvobozeny dividendy a jiné podíly na zisku.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob budou nově výměny pozemků při pozemkových úpravách.

Jednotná darovací i dědická daň a změny u hazardu

Zruší se daňové osvobození příjmů České konsolidační agentury, zavádí se osvobození příjmu Vinařského fondu a příjmů z podpory tohoto fondu.

Zavede se jednotná sazba dědické daně ve výši 9,5 procenta při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20 000 na 50 000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

FOTO: fotobanka Profimedia

Zavede se jednotná sazba darovací daně ve výši 19 procent při zvýšení limitu pro osvobození od daně z 20 000 na 50 000 korun pro ty, kdo od této daně nejsou osvobozeni.

Loterijní firmy budou odvádět 20 procent z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Obce budou dostávat čtyři pětiny odvodu z výherních automatů a 30 procent odvodů z ostatních typů hazardu, jako jsou například loterie, kurzové sázky a sázkové hry v kasinu. Zbytek bude příjmem státu.