Upravená děla odpálila speciální patrony, které napodobují zvuk při ostré střelbě. Obsluha kanónů, které se nacházejí v Lobkovické zahradě, dostala povel vysílačkou, aby zahájila palbu v příhodný okamžik. Odpalování jednotlivých náloží je elektronické. Na začátku je pouze potřeba zadat počet ran, zbytek ceremonie je již automatický.

Slavnostní výstřely se v Česku používají při oficiálních příležitostech. Salvy zazněly například i při inauguraci Havlova nástupce v prezidentské funkci Václava Klause.

Vojáci na Havlovu počest slavnostně vystřelí 21 salv z děl umístěných na Petříně.

Vojáci na Havlovu počest slavnostně vystřelili 21 salv z děl umístěných na Petříně.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Původ tradice 21 slavnostních výstřelů, která se dodržuje i v Česku, není úplně jasný. Podle jedné verze se vyvinula z námořní tradice zdvořilostních pozdravů, které si vzájemně opětovaly lodě nebo pevnosti. Původně tato tradice spočívala ve složitém stahování vlajek a svinování plachet, postupně v 18. století tento ceremoniál nahradilo 21 výstřelů.

Podle druhé verze pravidla pro vzdávání poct stanovila v 18. a 19. století Velká Británie, která byla tehdy hlavní světovou námořní mocností. Tuto tradici v roce 1875 přijaly také Spojené státy. Tradice z námořního ceremoniálu byla později převzata také pozemním vojskem, které vypalovalo 21 dělostřeleckých ran například na oslavu vítězství. Tento zvyk se později ujal také v Česku.

Na počest Václava Havla bylo vypáleno 21 salv z děl.

Na počest Václava Havla bylo vypáleno 21 salv z děl.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Se zesnulým prezidentem Václavem Havlem se v pátek loučila celá Česká republika. V poledne se konala v Chrámu svatého Víta bohoslužba, v celé zemi pomyslně zastavil život a lidé uctili památku prezidenta minutou ticha. Po státním pohřbu v katedrále svatého Víta rakev s ostatky za zvuku chrámových zvonů zamířila Zlatou branou do krematoria na odpolední soukromý pohřeb pro rodinu a blízké. Lidé na hradních nádvořích i Hradčanském náměstí ji vyprovázeli potleskem.

Havel zemřel v neděli ve věku 75 let. Pohřbu se zúčastnili státníci z celého světa.

Dělo, které střílelo na počest Václava Havla.

Dělo, které střílelo na počest Václava Havla.

FOTO: Milan Malíček, Právo