Vyšší koncentrace azbestu našli ve školách specialisté po zateplení budov, při němž byly odstraněné takzvané boletické panely. Radní vybírali postup z několika variant připravených autorizovanou inspekční společností Foster Bohemia.

"Rada rozhodla, že firmu garantující odstranění azbestové zátěže vybere nejrychlejším možným způsobem, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění," řekl Michal Bosák z kanceláře primátora.

"Vybraná firma zajistí impregnaci zbývajících boletických panelů a provede kompletní dekontaminaci všech objektů. Druhá etapa zateplení májských škol bude realizována podle původního harmonogramu, tedy až o letních prázdninách," upřesnil Bosák.

Vyšli vstříc rodičům

Zvolenou variantou radní vyšli vstříc žádosti rodičů školáků. Ti zvažovali, že podají kvůli kauze trestní oznámení. Ve čtvrtek 5. ledna v 18:00 vedení města k tématu uspořádá veřejnou debatu. Materiál, který dnes rada města projednávala, je stejně jako všechny protokoly o měření vnitřního ovzduší na májských školách k dispozici na internetových stránkách města.

Vedení města původně zvažovalo, že nejdříve dokončí zateplení budov škol a poté přistoupit k sanaci. Žáci tří škol by se na sídliště Máj mohli vrátit asi až v dubnu příštího roku. Teď prostřednictvím speciálních autobusů dojíždějí do pěti náhradních škol v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Měsíční náklady na to činí zhruba 200 000 korun.

O zvýšených hodnotách minerálních vláken včetně azbestu v jedné třídě a na chodbách škol věděli úředníci magistrátu už od července. Od 5. října měli výsledky měření koncentrace azbestových vláken i pracovníci krajské hygienické stanice. Těm je předala společnost MAPOZ Zliv, která demontáž panelů v areálu škol prováděla od 26. do 29. července.

Kontrolní měření provedl zdravotní ústav na školách mezi 1. a 4. listopadem, 25. listopadu měli radní předběžné výsledky měření a hned schválili krizový plán a uzavření škol.

Zdraví škodlivý azbest našli specialisté v těsnících šňůrách v přírubách vzduchotechnického potrubí a pravděpodobně je také v podkladových deskách pod elektroinstalacemi.