"Sešli jsme se, abychom si připomněli život a dílo státníka, který byl natolik světově uznávanou osobností, že se stal symbolem boje za demokracii a lidská práva. Člověka, který se jako nikdo jiný zasloužil o mezinárodní postavení, prestiž a autoritu České republiky ve světě," řekl Klaus nad rakví v zaplněném Vladislavském sále.

V něm bude rakev s prezidentovými ostatky vystavena pro veřejnost.

Prezident Václav Klaus pronáší projev u rakve svého předchůdce Václava Havla.

Prezident Václav Klaus pronáší projev u rakve svého předchůdce Václava Havla.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Klaus připomněl, že téměř na den přesně před 22 lety byl Havel v sále zvolen a inaugurován prezidentem, a v celé zemi proto není příhodnějšího místa, kde by se lidé mohli s touto osobností rozloučit.

Uvedl, že Havlův život odráží vývoj ve 20. století. Připomněl Havla jako spisovatele a dramatika, který "věřil v sílu slova měnit svět a neváhal své slovo otevřeně a ostře použít, považoval-li to za nezbytné."

Podle Klause vývoj v ČR a ve světě nebyl vždy podle Havlových představ a exprezident se v lecčems mýlil, to je ale, řekl Klaus, přirozená součást velkých osobností.

Prezident Václav Klaus při smutečním projevu za svého zemřelého předchůdce Václava Havla.

Prezident Václav Klaus při smutečním projevu za svého zemřelého předchůdce Václava Havla.

FOTO: Stanislav Zbyněk, ČTK

"Byl výraznou osobností, která se vzpírá jakémukoliv snadnému a jednoznačnému zařazení a povrchnímu hodnocení," řekl Klaus.

Kapitola nekončí

Prezident řekl, že v posledních dnech často zaznívá názor, že se smrtí Havla končí jedna éra vývoje České republiky. "Přál bych si, aby tomu tak nebylo. (...) Přál bych si, aby se všichni, jimž není lhostejná budoucnost naší země, dokázali za svůj názor a přesvědčení angažovat se stejnou odvahou a odhodláním, jak to činil Václav Havel," řekl Klaus.

Přál by si, dodal, aby éra zahájena listopadem 1989 neskončila. "A myslím, že by si to Václav Havel přál také."