Městský soud v Praze přiznal takzvaný odkladný účinek žalobě místních obyvatel, kteří napadli stavební certifikát, na jehož základě byl hobbymarket postaven. Celé usnesení soudu má jen několik řádek, otevření prodejny ale oddálilo již o několik měsíců. Mimo jiné se proti němu lze jen velmi obtížně bránit.

„Proti tomuto usnesení není kasační stížnost přípustná,“ stojí v usnesení soudu. V praxi to znamená, že se proti jeho rozhodnutí nelze žádným způsobem odvolat.
„Soud rozhodl pomocí mimořádného procesního nástroje, který lze aplikovat mimo jiné pouze za předpokladu, že se přiznání odkladného účinku žalobě nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob,“ řekla Právu advokátka Ivana Dreslerová. Právě k tomu ale v tomto případě došlo.

Zatímco totiž žalovanou stranou byl autorizovaný inspektor Milan Teigiser, který vydal stavební certifikáty pro stavbu hobbymarketu, rozhodnutí soudu se dotýká především firmy, která prodejnu postavila, a také jejího budoucího provozovatele, kterým je společnost Bauhaus.

Žaloby proti hobbymarketu byly podány dvě

Žaloby proti hobbymarketu byly podány dvě. U první z nich, kterou podal vlastník sousedního hypermarketu Globus, soud postupoval podle principů práva, přizval stavebníka obchodního centra jako osobu zúčastněnou na řízení, spor projednal, a nakonec žalobu odmítl jako neopodstatněnou. U druhé žaloby, kterou podala skupina místních obyvatel, a rozhodoval o ní jiný senát, soud postupoval jinak. A to značně nestandardně.

„Soud k tomuto řízení nepřizval ani stavebníka obchodního centra, kterým je Heršpická – správa nemovitostí, spol. s r. o., ani naši společnost. Tím nám zcela upřel možnost hájit svoje práva,“ řekl Právu Aleš Pacal, jednatel Bauhausu.

„Je opravdu zvláštní, pokud tentýž soud rozhoduje takto diametrálně odlišným způsobem o dvou věcech, které jsou procesně naprosto shodné. Soud má samozřejmě právo rozhodnout nezávisle, ale k rozhodnutí musí dospět zákonným postupem a respektovat přitom práva všech zúčastněných stejným postupem v obou případech, což se v těchto věcech nestalo,“ konstatovala advokátka Dreslerová.

Stavebník centra se proti rozhodnutí soudu brání jediným způsobem, který je v tomto případě možný – stížností k Ústavnímu soudu. Ten ale ještě nerozhodl, a hobbymarket se nemůže otevřít. Stavební úřad totiž prohlásil, že nevydá potřebné zbývající kolaudační rozhodnutí, ačkoliv stavba je už zčásti zkolaudována.

„Abychom mohli zkolaudovat, je nutné podle stavebního zákona, aby stavebník předložil platné stavební povolení, v tomto případě certifikát autorizovaného inspektora, což nepředložil,“ řekla v České televizi tajemnice úřadu městské části Brno-Ivanovice Eva Chaloupková.

Šlo by o 2,242 miliardy

Aleš Pacal její názor odmítá: „Certifikát je platný, pouze je pozastavena jeho účinnost. To jsou odlišné věci. Postup stavebního úřadu je protiprávní, protože z žádného ustanovení zákona nevyplývá, že by mohl tímto způsobem odpírat vydání kolaudačního souhlasu.“

Stavebník hobbymarketu si na postup stavebního úřadu stěžuje u ministerstva pro místní rozvoj, 7. prosince mu zaslal oficiální dopis, ve kterém mimo jiné upozorňuje na škody, které dosud vznikly tím, že obchodní centrum nebylo možno otevřít. Uvádí také, že pokud by byla úplně zmařena celá investice, odhaduje celkovou škodu na 2,242 miliardy korun a je připraven ji vymáhat na České republice v mezinárodní arbitráži.

Hobbymarket již dnes zaměstnává okolo 150 zaměstnanců, kterým hrozí, že přijdou o práci. Řada z nich je právě z Ivanovic.

Definitivní zvrat by tak do případu mohlo zřejmě vnést jen konečné rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten s ním ale otálí – za téměř tři měsíce od vydání předchozího usnesení v případu nijak nepokročil.