Zároveň však 60% Čechů vyžaduje lepší informovanost o možnostech postupů při léčbě a o jejich zdravotním stavu (50 procent dotázaných). Čtyřicet procent respondentů by si přálo, aby si na ně lékaři po uhrazení příplatku našli více času.

Vadí hlavně dlouhé objednací doby

Lidé by rovněž uvítali, kdyby se zkrátil čas strávený čekáním v ordinacích a objednací doba u specialistů.

"Lidé si uvědomují, že bez jejich podílu se kvalita péče nezvýší," uvedl v úterý člen expertního týmu Bohumil Seifert z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Dodal, že mnozí lidé jsou vesměs spokojeni s kvalitou odborné péče, ale vadí jim právě vleklé čekací doby na vyšetření. Jsou přesvědčeni, že spoluúčast by zvýšila kvalitu služeb a pomohla by vyřešit i problém s čekáním.

Seifert však zároveň poukázal na skutečnost, že zavedení spoluúčasti by do zdravotnictví nepřineslo velký finanční obnos, spíše by podpořilo regulaci a mělo především výchovný charakter.  

"Pro sociálně slabé skupiny by bylo nutné vytvořit určitý strop úhrad nebo jinou variantu, která by nebyla bariérou jejich přístupu k lékaři," dodal Seifert.