Dovolání místo Zemana v rozporu se zákonem podepsal jeho náměstek Igor Stříž, a Nejvyšší soud je tak odmítl s tím, že ho nepodala oprávněná osoba, uvedl Rampula. Zeman tak podle něho znemožnil projednání „velmi kontroverzního“ rozhodnutí Vrchního soudu v Praze.

O podnětu ke kárné žalobě bude rozhodovat ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Rampulův podnět se týká případu, v němž pražský městský soud v červnu 2010 uznal dva lidi vinnými z pokusu o podvod a uložil jim devítiletý trest a tříletý podmíněný trest s pětiletým odkladem. Vrchní soud v Praze však letos v lednu obě osoby obžaloby zprostil. Proti pravomocnému verdiktu sice bylo podáno dovolání, neslo však podpis Stříže.

Zeman nebyl v práci, podepisoval náměstek

Zeman prý vše vysvětlil tím, že 17. března, kdy bylo dovolání podepsáno, nebyl z osobních důvodů na pracovišti. Nejvyšší soud pak podle Rampuly dospěl k závěru, že dovolání nepodal k tomu oprávněný člověk, a odmítl je, aniž je projednal.

„Tímto neodborným přístupem k výkonu své výlučné pravomoci podat dovolání způsobil nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman nemožnost nejvyšší soudní instanci řádného věcného projednání velmi kontroverzního rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Je totiž neoddiskutovatelné, že soudní rozhodnutí vydaná v dané věci, tedy Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, jdou ve svých výrocích proti sobě. To může svědčit buď o nesprávném a neodborném postupu Městského soudu v Praze (a tím i příslušného státního zastupitelství podávajícího obžalobu), když v žalovaném skutku shledal trestný čin a uložil velmi razantní trest, nebo o nesprávném a neodborném postupu Vrchního soudu v Praze, když v žalovaném skutku trestný čin neshledal a obviněné obžaloby zprostil,“ uvedl v podnětu Rampula.

Právě kvůli podobným případům zákon podle něho počítá s možností podat dovolání. A i to, že bylo zpracováno, svědčí o tom, že státní zástupce s verdiktem pražského vrchního soudu nesouhlasil, uvedl Rampula.

V nejvyšších patrech státního zastupitelství zuří válka
Od nástupu do funkce Nejvyššího státního zástupce začal Pavel Zeman prověřovat kauzy a vyšetřování Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). Na jaře navrhl ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi (ODS), aby odvolal šéfa VSZ Stanislava Rampulu. Na základě Zemanových podkladů na to došlo, ovšem až v říjnu, dlouho po vypršení zákonné lhůty.
Za Rampulu byl pověřen vedením úřadu Stanislav Mečl, který do té doby pracoval pod Zemanem. Proti Rampulově náměstkovi Liboru Grygárkovi vyrukoval Mečl začátkem prosince poté, co si prověřil informace o Grygárkových stycích s podnikatelem Romanem Janouškem. Grygárek na Mečlovu výzvu rezignovat odmítl, což pro Mečla znamená velký problém, jelikož bude muset Grygárkovo provinění dokazovat. Proti Grygárkovi už začal připravovat další kroky.
Hrozby dalších kárných řízení houstnou nad pražským VSZ v souvislosti s kauzou Mostecké uhelné společnosti. Mečl navrhl ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi (ODS) na základě analýz podat kárné žaloby na některé žalobce, kteří měli v případu, v němž jde ČR o 3,5 miliardy korun, postupovat liknavě. Pospíšil souhlasil. Podle informací Práva se jedná kromě Rampuly a Grygárka také o Ladislava Letka. Někteří vrchní žalobci už kvůli výsledkům Mečlem nařízené kontroly v úřadu skončili. Odvolána byla například šéfka odboru závažné hospodářské trestné činnosti Marcela Kratochvílová.