O Hanákové se jako možné kandidátce hovoří od chvíle, kdy Besser rezignoval. Učinil tak na základě informací, že byl spolupodílníkem společnosti Comoros Group, která sloužila ke koupi bytu na Floridě. Dalším podílníkem ve společnosti byl Pavel Hrách, který byl odsouzen za korupci. Besser své angažmá nezmínil v majetkovém přiznání.

Vedle Hanákové se v souvislosti s obsazením ministerského postu hovořilo rovněž o děkanovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michalu Stehlíkovi. Část umělecké veřejnosti se pak přimlouvala za rektora Akademie múzických umění Iva Mathé.

Konečné slovo o obsazení ministerského postu za TOP 09 bude mít ministr šéf strany a  ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.