Informoval o tom mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň. Mezi hlavní úkoly nového ředitele bude podle něj patřit koordinace přesunu postgraduálního vzdělávání lékařů na lékařské fakulty a čerpání fondů EU na vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků.

V Hegerově týmu zůstávají čtyři náměstci - pro zdravotní pojištění Petr Nosek, pro legislativu Martin Plíšek, pro léčebně preventivní péči Vítězslav Vavroušek a hlavní hygienik Michael Vít. Z ministerstva už dříve odešel náměstek Jiří Schlanger, zabýval se elektronizací zdravotnictví.

Heger v oficiálním vyjádření ocenil Pavelkovu práci na ministerstvu. „Jsem rád, že přijal tuto novou výzvu, protože oblast vzdělávání je pro nás skutečně klíčová. Zvláště nyní, kdy se snažíme velkou část agendy včetně pravomocí přesunout na lékařské fakulty,“ uvedl ministr.

Od ledna 2012 přechází vzdělávání v 39 oborech na sedm lékařských fakult, IPVZ zůstanou jen dva obory, praktické lékařství pro děti a dospělé a vzdělávání farmaceutů. K atestaci se mohou lékaři přihlásit po absolvování lékařské fakulty, po jejím získání mohou pracovat samostatně.
Pavelkovou prioritou jako nového ředitele bude obnova výuky veřejného zdravotnictví na IPVZ, bez tohoto oboru se zdravotní systém nemůže podle ministra dlouhodobě dobře rozvíjet. Pavelka převezme funkci po Vendule Pírkové, která byla pověřena řízením po odchodu ředitele Radima Gabriela.
IPVZ se zabývá dalším vzděláváním lékařů i nelékařských pracovníků všech odborností a organizuje jejich atestační zkoušky. Z pověření ministerstva zajišťuje aprobační zkoušky cizinců. Připravuje ročně na 2000 vzdělávacích akcí pro 24 000 lékařů, zubařů, farmaceutů a dalších zdravotníků.