Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce předložit dva zákony, o vysokých školách a o školném. Akademici k nim mají celkem 65 připomínek.

Z 93miliónové evropské dotace teoreticky vychází 46,5 miliónu korun na přípravu jednoho zákona. Návrh zákona o školném má sice 52 stran, podle Marka Hodulíka z RVŠ jsou ale na více než 50 stránkách doprovodné texty a zhodnocení dopadů právní regulace.

Přesto akademici k návrhu vznesli 33 připomínek, které mají dohromady 134 stran. Kromě naprosté nepřipravenosti mu vyčítají i to, že zde chybí návaznost na jiné zákony, analýza dopadů školného na studenty i státní rozpočet a v návrhu nejsou vyjasněné základní termíny jako třeba příjemce podpory. Rada nesouhlasí i s tím, že by zákon snižoval bariéry pro studium pro chudé studenty, což tvrdí ministerstvo.

Ten návrh není možné zlepšit, ten návrh je možné pouze odmítnoutMiroslav Jašurek

"Ten návrh není možné zlepšit, ten návrh je možné pouze odmítnout," komentoval materiál předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek. Školám také vadí, že ministerstvo s nimi návrh neprodiskutovávalo a ministr Dobeš jej chce v nejbližších dnech či týdnech odnést k projednání vládě.

Dalších 32 připomínek vznesli akademici k návrhu zákona o vysokých školách. Na něm kritizují třeba zřízení funkčních míst profesorů a docentů, kdy by tyto tituly neměly celostátní platnost, ale byly by vždy svázány jen s konkrétní univerzitou, která je udělila.

Reforma vysokých škol se připravuje několik let, školy ale ministerské návrhy pokaždé odmítly.