Práce vojáků z Čestné jednotky AČR, která spadá pod Posádkové velitelství Praha, obnáší zejména ceremoniály, její příslušníci zajišťují například přivítání zahraničních delegací, kladení věnců, odhalování pomníků, pohřby s vojenskými poctami nebo  převozy ostatků padlých. Svou noblesou a elegancí jim dodávají patřičný slavnostní ráz.

Každý ceremoniál má svá přísně stanovená pravidla. Zvládnout jeho průběh bezchybně, a navíc s potřebnou důstojností a grácií, vyžaduje tvrdý trénink. Za jeden kalendářní rok absolvuje Čestná stráž více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně těch zahraničních.

Vedle pracovních povinností skládají vojáci z Čestné stráže i speciální exhibiční vystoupení, která při výjimečných událostech představují veřejnosti a účastní se s nimi i exhibic v zahraničí. Vytváří tak netradiční pochodové choreografie na hudbu a u toho předvádí neuvěřitelné cviky s puškami. Každé takové vystoupení je týmovou prací a jeho vytvoření trvá dva až tři měsíce.

Video

Exhibicím předchází až tříměsíční trénink. Podívejte se, jak vznikají (Zdroj: Novinky.cz)

„Hodně náročné jsou cviky, kde se to točí za zády nebo kde se hází, každý nepovedený cvik bolí. Puška váží mezi pěti a šesti kily, takže to není sranda, zvlášť když ji kolega hází, nevidí na vás a vy ji musíte chytit,“ řekl Novinkám rotný Otakar Málek, který jednomu takovému družstvu velí.

Pokud máte chuť vidět takové vystoupení naživo, počkejte si na konec června. Družstva Čestné stráže každoročně předvádí své precizní exhibice na Staroměstském náměstí u příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. V příštím roce zde mají navíc vystoupit i čestné stráže armád Německa, Polska nebo Slovenska.

Mezi Čestnou stráž se dostávají jen vysocí a hezcí

Není náhoda, že na příslušnících Čestné stráže můžete nejen obdivovat jejich zručnost a přirozenou noblesu, ale že se na ně i dobře dívá. Kromě toho, že musí splnit zdravotní, psychickou i fyzickou způsobilost k vojenskému povolání, jsou na kandidáty kladeny i další přísné nároky. Jejich výška musí být mezi 180 a 185 centimetry a vedle štíhlé postavy by měli disponovat i hezkou tváří. Zároveň jde o muže, kteří musí ovládat pravidla diplomacie a etikety.