Vyplývá to ze soudních dokumentů, které ČTK poskytli majitelé sporných nemovitostí. Na Děčínsku podal Kinský 46 majetkových žalob, ale jen u 12 zaplatil soudní poplatky. U ostatních požádal o osvobození od placení z důvodu tíživé finanční situace. Soudkyně děčínského okresního soudu již 19 těchto žádostí zamítla s odůvodněním, že Kinského majetkové poměry mu umožňují poplatky uhradit.

O svém rozhodnutí soudkyně informovala také majitele 19 sporných nemovitostí. Součástí dokumentu byl i výčet Kinského majetku. Podle mluvčího pražského občanskoprávního soudu Jana Eliáše nejsou žádosti o osvobození od poplatků v civilním řízení nic neobvyklého. Každý, kdo má pocit, že na poplatky nemá finance, může již při podání žaloby nebo v průběhu soudního řízení podat návrh na osvobození.

"Soud poté zkoumá celkovou majetkovou situaci navrhovatele," uvedl Eliáš. Podle něj se tak děje asi v každém patnáctém až dvacátém případě. Soudní poplatky hradí vždy ten, kdo spor prohraje. "V případě, že neuspěje ten, kdo je od poplatků osvobozen, hradí soudní výlohy stát," vysvětlil Eliáš.

Kinský v listopadu na soudním jednání v Litoměřicích na dotaz ČTK, proč jeho advokát Jaroslav Čapek poplatky neuhradil za všechny podané žaloby, uvedl, že to neví. "Je to věc pana Čapka. Není to na můj pokyn," řekl Kinský. Čapek pak ČTK sdělil, že vzhledem k vysokému počtu žalob představují poplatky hodně peněz.

Advokát: Chtít poplatky je od státu nemravné

Čapek je navíc přesvědčen, že stát by je měl jeho klientovi prominout, protože léta užíval Kinského majetek. Požadovat v těchto případech zaplacení soudního poplatku je podle Čapka "postup nehodný demokratického právního státu a je dokonce nemravný".

Informace o majetku Kinského velmi rozzlobily vlastníky sporných nemovitostí na Děčínsku. Řada z nich již od roku 2001, kdy Kinský žaloby podal, nemůže s nemovitostmi nakládat. "Kdyby poplatky zaplatil, mohl soud již nařídit projednání a možná i rozhodnout. Takhle se zase prodlouží doba, kdy jsem sice majitelem nemovitosti, ale nemohu s ní volně disponovat," řekl jeden z rozzlobených majitelů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

U různých soudů Kinského advokát Čapek podal 157 žalob. Někteří odborníci odhadli hodnotu majetku, o jehož vrácení Kinský usiluje, zhruba na 40 miliard korun. Čapek ale tvrdí, že hodnota tohoto majetku je tři až pět miliard korun.

Majetek Kinských byl zabaven po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Podle nich se po válce zabavoval majetek kolaborantům, zrádcům, Maďarům a Němcům, kromě těch, kteří sami trpěli nebo bojovali proti nacistům. Restituční zákony přitom neumožňují vracet majetek zkonfiskovaný na základě dekretů.

Kinský o sobě tvrdí, že je Čech, české občanství získal odvozením od původního československého, které získal po rodičích, československých státních občanech.