O tom, že za vysokou školu by studenti měli platit, mluvil Klaus na základě dotazu jednoho z posluchačů, který připomenul, že ne všichni studenti jsou na tom ekonomicky dobře.

Prezident dal tazateli na vybranou – buď prý odpoví hodinovou přednáškou, anebo jednou větou, za kterou ale bude možná vypískán. Tazatel si vybral druhou možnost.

Studium na VŠ je vaše investice

„Považuji studium ne na základní ani na střední škole, ale studium na vysoké škole zadarmo za parazitování studentů na zbytku naší společnosti,“ řekl pak prezident doslova. Asi polovina auly zaplněné do posledního místečka mu za to zatleskala.

„Základní a střední školství, tedy určitá elementární úroveň znalostí je něčím, čemu my ekonomové říkáme public good, veřejný statek. Na rozdíl od spotřeby rohlíků nebo minerálky, což je private good. Ekonomie je celá založená na rozdělování na soukromé a veřejné statky. Já jsem přesvědčen, že základní a střední školství patří do kategorie veřejných statků. Vysoká škola je private good, něco, čím my každý z vás zvyšujete svůj lidský kapitál, svoji uplatnitelnost ve společnosti a ve svém osobním životě. To je vaše osobní investice do vás samotného, takže má být financována vámi,“ řekl Klaus.