Klaus označil zákon za alibistický, neboť podle něj zbavuje odpovědnosti konkrétní osoby, ale pracuje s "kolektivní vinou". Podobné argumenty vznesli i někteří poslanci, kteří se přimlouvali za nepřijetí zákona. Kolegy však o své pravdě nepřesvědčili.

Zákon připravil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), který se v úterý kvůli zdravotní indispozici z jednání omluvil. Norma obsahuje seznam osmi desítek trestných činů, za něž by bylo možné zabavovat majetek či zakazovat činnost. Norma by měla umožnit trestání činů, u nichž se doposud lidé odvolávali na rozhodování kolektivních orgánů společnosti.

Trestní odpovědnost by firmy nesly například za sexuální nátlak, případně trestné činy týkající se dětské pornografie. Dále by šlo o legalizaci výnosů z trestné činnosti, provozování nepoctivých her a sázek, padělání peněz, krácení daní nebo například neoprávněné držení jaderného materiálu.

Podobné zákony platí i v dalších zemí Evropské unie.