Vyplývá to z odborné zprávy společnosti Foster Bohemia, kterou v úterý odpoledne obdržela českobudějovická radnice. Právu to potvrdil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Boletické panely se používaly při výstavbě hlavně v 70. a 80. letech. Je z nich postaveno mnoho sídlištních škol, ale i zdravotnických zařízení nebo nákupních středisek.

Byly složeny z ocelové konstrukce, která je vyplněna minerální vatou a je opláštěna azbestovou deskou a sklem.

Při necitlivé rekonstrukci se mohou z panelů dostat do prostor zdraví škodlivá azbestová vlákna.

Inspekci výskytu azbestu objednalo vedení města minulý týden bezprostředně poté, co protokoly Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni oficiálně potvrdily nadlimitní hodnoty azbestu a minerálních vláken na některých místech ZŠ Máj I a II.

"Ze závěrů inspekční zprávy vyplývá, že azbest je ve zmíněných prvcích zcela jistě obsažen," citoval z inspekční zprávy další z náměstků primátora Kamil Calta (TOP 09).

"Uvolňování jeho vláken do vzduchu hrozí při lámání, vrtání, broušení či trhání azbestových materiálů, jejich neodborném odstraňování a také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících byť jen částečně do konstrukcí obsahujících azbest,“ dodal.

Zpráva podle něj rovněž konstatuje, že pokud nejsou azbestové materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňování azbestových vláken do vzduchu malá.

O dalším  postupu sanace objektů májských škol budou českobudějovičtí radní jednat už ve středu.