„Vždycky nám říkal, abychom vytvořili slušnej barák, za kterým je vidět poctivá příprava s tužkou a papírem,“ zavzpomínal na Hubáčkova slova v obřadní místnosti zaplněné do posledního místa jeden z jeho žáků. „Byl to velký člověk. Dával lidem smysl pro práci a život v tehdejší nesmyslné a nesvobodné době,“ dodal.

Ve smutečních řečech zaznělo mnohokrát, že Hubáčkovy stavby v regionu českého pohraničí byly vždy citlivě navrženy v symbióze se zdejší krajinou.

Proděkan liberecké Fakulty umění a architektury Jiří Suchomel pronesl smuteční řeč

Proděkan liberecké Fakulty umění a architektury Jiří Suchomel pronesl smuteční řeč.

FOTO: Jaroslav Švehla, Právo

Hubáček se narodil v Praze, kde vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Je však spojen především s Libercem, kam v roce 1951 nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Na konci 60. let stál u založení atelieru SIAL. Ten si získal světové renomé a vyšlo z něj několik generací uznávaných českých architektů.

„SIAL se pod jeho vedením neomezil na pouhou praktickou činnost architektonické kanceláře, ale byl školkou pro nadané mladé architekty a předznamenal založení liberecké fakulty architektury,“ zaznělo v řeči Hubáčkova někdejšího spolupracovníka, proděkana Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Jiřího Suchomela.

Kromě světoznámého vysílače na Ještědu je Hubáček autorem již zbouraného obchodního střediska v Liberci, Vodárenské vyrovnávací věže v Praze - Dívčích hradech či meteorologické věže v Praze - Libuši.