V prohlášení uvádí: Dnešní pokračující obludná mediální konstrukce, cíleně rozpoutaná již před rokem deníkem Mladá fronta Dnes, je nevídaná, šokuje mě a zbavuje poslední víry ve fungování právního státu. Nepamatuji si, že by někdo v minulosti přes média sděloval další postupy orgánů činných v trestním řízení. Toto mě utvrzuje v mém přesvědčení, že kauza Tatra je uměle vykonstruovaná a má sloužit především k mé společenské likvidaci. Médii nezmiňovanou realitou je, že jsem se na nákupu vozidel Tatra nijak nepodílel.

Celý průběh dosavadního řízení byl založen na principu „Tady jsou viníci, najděte důkazy". Do současné doby mi nikdo oficiálně nesdělil, z čeho jsem podezřelý a co je mi kladeno za vinu. Domnívám se, že se jedná o další prodlužování  justičního a mediálního teroru na mě a mou rodinu. Dlouho jsem se zdráhal silných prohlášení a vyjadřoval jsem se pouze minimálně tak, aby má prohlášení nemohla být brána jako pokus toto řízení ovlivňovat. Nyní již ale dál nebudu mlčet a to především proto, že jsem se ničeho nedopustil a nenechám se dále očerňovat a dehonestovat.

V každém případě, bude-li proti mně zahájeno trestní stíhání, což mi zatím není známo, se budu bránit právní cestou nejrazantnějším možným způsobem. Doložím, že celá záležitost je od začátku výrazně nestandardní a provázena celou řadu účelových pochybení.

Mám důvodné obavy, že v mnoha případech bylo proti mé osobě opakovaně postupováno nezákonně. Mám též obrovské pochybnosti o cílených zásazích do případu nadřízenými justičními orgány a jejich cílenými úniky do médií.

Stále však doufám, že žijeme v právním státě a existuje-li alespoň špetka spravedlnosti, musí být moje jméno brzy očištěno.

"V průběhu tohoto řízení bylo mnoho nestandardních až nezákonných postupů, se kterými jsem se za svou dlouholetou praxi nesetkal,“ uvedl právní zástupce Martina Bartáka JUDr. Josef Monsport.