„Zatím nevíme, co je příčinou nadlimitních hodnot, které byly po rekonstrukci 1. a 4. listopadu ve třídách naměřeny. Ve čtvrtek se bude situací zabývat mimořádná rada města. Co nejdříve je třeba zjistit příčinu. To znamená vybrat rychle firmu, která to dokáže a následně dá objekty do stavu, kdy už výskyt minerálních azbestových vláken nebude hrozit,“ řekl Právu náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

Dodal, že veškeré údaje o překročených hodnotách mohou rodiče školáků najít na webových stránkách města. Například v jedné z učeben zdravotníci naměřili při kontrole azbestových vláken údaj 2493, limit je tisíc.

Z těchto čísel je patrné, že se děti do budov vrátit nemohou a budou muset dojíždět do pěti dalších českobudějovických škol. „V úterý jsem se dohodl s vedením dopravního podniku města, od 5. prosince bude na konečné v sídlišti přistaven dostatečný počet autobusů, které budou bezmála osm stovek dětí do náhradních prostor zdarma rozvážet,“ uvedl Podhola.

Odborníky unikající azbest překvapil

Radnice nechá zpracovat analýzu, kdy byly jednotlivé školy v Budějovicích dokončeny, a na základě toho podnikne další nezbytné kroky.

Překvapeni s vývojem na obou školách jsou i odborníci. „Nemám kompletní informace o průběhu stavby ani o jednotlivých měřeních, ale zatím jsem se s takovým případem nesetkal,“ řekl Právu vedoucí posuzovatel z českobudějovické pobočky Technického a zkušebního ústavu stavebnictví Miroslav Řežáb.

Připomněl, že složení tzv. boletických panelů je všeobecně známé.

Boletické panely byly složeny z ocelové konstrukce, která je vyplněna minerální vatou a je opláštěna azbestovou deskou a sklem.

„Nebylo tajemstvím, že se do nich azbest přidával, ale jeho množství určovaly normy a povolené procento nemělo být překročováno. Normy rovněž stanovovaly, které stavební prvky lze použít uvnitř a vně budov. Osobně si myslím, že azbest je přírodní látka, ale problém je v polétavých mikročásticích, které se zapichují do plic. Klíčové proto pro posouzení bude, jak a z čeho se mohly během rekonstrukce uvolnit,“ zdůraznil Řežáb.

Nikdo však po májském případu nemůže vyloučit, že azbestové částice se během rekonstrukcí mohou uvolňovat ve všech stavbách, které byly zhotoveny z tzv. boletických panelů.

Přesto se touto hrozbou zatím nezabývá například ministerstvo pro místní rozvoj ani ministerstvo školství.

„Úkolem ministerstva pro místní rozvoj je bytová politika. Dnes se už z boletických panelů nestaví,“ reagovala na dotaz Práva tisková mluvčí ministerstva Jana Jabůrková.

Ministerstvo školství, jak sdělila Právu jeho mluvčí Kateřina Savičová, sleduje případy, kdy může být ohroženo zdraví žáků ve školách. „Situaci však musí vždy řešit ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem a příslušnými institucemi,“ uvedla.