"Ústavní soud uvedl, že argument navrhovatelů o nerovnosti mezi jednotlivými příslušníky bezpečnostních sborů podle množství odsloužených přesčasových hodin neobstojí, a rozhodl, že před zákonem mají v zásadě všichni příslušníci bezpečnostních složek rovné postavení," konstatovala mluvčí ÚS Jana Pelcová.

Podle soudu by k nerovnosti mohlo dojít až v konkrétních případech, kdyby např. tentýž velitel přiděloval dvěma příslušníkům přesčasové služby diametrálně odlišně co do počtu odsloužených hodin.

Můžete změnit zákon, připomněli soudci poslancům

Soudci v odůvodnění rozsudku rovněž připomněli, že "odměňování bezpečnostních sborů se i s ohledem na náročnost jejich práce ocitlo vysoce nad průměrem ve vztahu k odměňování státních zaměstnanců celkem".

Soud poslancům doporučil, aby v případě přetrvávajících pochybností o způsobu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů navrhli a přijali takovou právní úpravu, která by nynější stav změnila.