Ta třeba u magisterského oboru na plzeňských právech činí pět let, škola toleruje ještě jeden rok navíc. Sedmý rok si ale už „věčný“ student musí zaplatit.

„O výši poplatku rozhoduje rektorka, nyní se jedná o 17 742 korun za půl roku,“ řekla Právu Petra Jánošíková, proděkanka pro studijní záležitosti zmíněné fakulty. „Rozhodně nejede o žádné naše přilepšení. Tyto peníze jdou do fondu určeného výlučně k proplácení stipendií,“ zdůraznila Jánošíková.

Drahý omyl

Škola ale v některých případech požaduje peníze i po lidech, kteří se domnívají, že jejich studia již skončila. Na deník Právo se obrátila matka jednoho ze studentů, kterému plzeňská práva v září roku 2010 oznámila, že nebude připuštěn k zápisu do nového ročníku.

Asi týden poté mu však přišel další dopis. V něm byla složenka na shora uvedenou částku – měl zaplatit za nastávající zimní semestr. Uvažování adresáta bylo zřejmě jednoduché: když nejsem připuštěn k zápisu, tedy nemohu studovat, tak proč bych měl dál platit.

Složenka skončila v koši, věc šla k soudu, ten následně rozhodl o exekuci a bývalý student má teď zaplatit už čtyřicet tisíc korun.

Škola jedná neeticky, míní právník

Uvedený paradox je podle Jánošíkové důsledkem souběhu dvou na sobě nezávislých řízení. „I když někomu oznámíme, že ukončil studium, tak se ještě třicet dní po převzetí dopisu považuje za studenta, dotyčný může totiž podat návrh na přezkum. Pak teprve toto rozhodnutí nabyde právní moci,“ vysvětlila Jánošíková.

Univerzita tak může poslat složenku i lidem, kteří sice fakticky dostudovali, ale přitom jsou stále ještě vedeni jako studenti.

„Chyba nastala, protože nepodal žádný opravný prostředek,“ sdělil Petr Bezouška, který na právech vykonával funkci proděkana pro studijní záležitosti v inkriminované době. „Měl se odvolat nebo požádat o prominutí poplatku. My jsme doporučovali, aby v těchto případech univerzita peníze nepožadovala,“ konstatoval Bezouška.

Podle námi osloveného právníka, který si přál zůstat v anonymitě, však škola jedná neeticky. „Minimálně v rozporu s dobrými mravy. Jak mohou chtít peníze za něco, co vůbec nemohl absolvovat, vždyť jej ani nepustili k zápisu,“ řekl Právu.

Napřed varování

Ani zahozená složenka ještě nemusí vyústit v exekuční katastrofu, alespoň v případě Západočeské univerzity. „Zákon to sice nevyžaduje, ale než přistoupíme k soudnímu vymáhání, tak pošleme dotyčným ještě jednu upomínku,“ uvedla mluvčí univerzity Kamila Kvapilová.

„Pokud jsou studenti, dostanou ji na školní e-mail, který jsou povinni sledovat, jinak ji zasíláme na adresu trvalého bydliště,“ upřesnila Kvapilová.