Žalobu, o níž Právo informovalo jako první, podal jménem teplárny minoritní vlastník Forum Energy koncem října. Dožaduje se v ní náhrady škody, která měla vzniknout rekultivací odkaliště sloužící k ukládání odpadní škváry vzniklé spalováním uhlí v teplárenských kotlích. [celá zpráva]

Představenstvo TČB se jej v roce 2007 rozhodlo zrušit a rekultivovat. „Parametry zakázky, která může přesáhnout sumu 176 miliónů korun, jednoznačně vyžadují její schválení valnou hromadou společnosti, což se nestalo a byla realizována bez jejího souhlasu jako podlimitní, tedy mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti.

Minoritní vlastník proto žaluje u soudu nejen bývalé, ale i současné členy představenstva teplárny a ostře kritizuje rovněž tehdejšího předsedu dozorčí rady, nynějšího primátora Juraje Thomu (Občané pro Budějovice). V desítce žalovaných jsou politici napříč politickým spektrem a všech stran nyní působících v zastupitelstvu tj. ČSSD, Občané pro Budějovice, ODS, i TOP 09.

Kuba: je to přetahování mezi akcionáři

„Žaloba není vedena vůči mně konkrétně, ale vůči kolektivním orgánům společnosti, z nichž v jednom jsem byl jedním z členů. Podávání žalob provází prakticky každou valnou hromadu teplárny v tomto volebním období a je především důsledkem špatné komunikace současného vedení českobudějovické radnice s menšinovým akcionářem společnosti Teplárna České Budějovice. Celou záležitost považuji spíše za poziční přetahovanou v rámci sporů mezi akcionáři, kterými jsou Město České Budějovice na straně jedné a společnost Forum Energy na straně druhé,“ řekl Právu v reakci na žalobu Kuba.

Obdobný názor zastává i náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD), který označil postup minoritního akcionáře za mlžení. „ Jsem přesvědčen, že Forum Energy se snaží znervóznit současné vedení společnosti a vnášet neklidu do chodu firmy,“ dodal Joch.