"Obě varianty jsou ve hře. V tuto chvíli sbíráme připomínky a zvažujeme varianty," řekl mluvčí. Buď podle něj bude od ledna platit s drobnými změnami seznam nadstandardů, který už ministerstvo dalo lékařům k připomínkám, nebo by se seznam výrazněji rozšířil a vyšel později.

Resort navrhl zařadit mezi nadstandard 16 položek, jako jsou odlehčené sádry, lepší oční čočky či lepší očkovací vakcíny proti tetanu. Sršeň připomněl, že nadstandard bude výhodný i pro pacienty, neboť ti si dosud museli za tyto úkony platit plnou částku, zatímco nově se bude doplácet pouze rozdíl plné ceny a částky, kterou uhradí pojišťovna.

Ve schváleném seznamu není připlácení na robotické operace či ošetření u vybraného lékaře. Pokud bude seznam platný až od dubna či května, mohlo by v něm přibýt až 20 výkonů z oboru gynekologie, nebo možnost připlatit si operaci u primáře či ošetření u vybraného lékaře.

Nadstandardy začnou platit najednou

Rozšiřovat nadstandardy postupně ve více novelách během roku ministerstvo podle mluvčího nechce, způsobilo by to problémy pojišťovnám a možná i zmatky v ordinacích. Proto vyhláška o nadstandardech bude jen jedna. Další položky by se na seznamu proto objevily až od roku 2013.

Zhruba v půli prosince by ministerstvo mělo dát do tisku novelu, ve které určí, kolik budou zdravotní pojišťovny platit lékařům a nemocnicím za léčení v příštím roce. Pokud by měly nadstandardy platit od ledna, dá ministerstvo k tisku i další vyhlášku, ve které nadstandardy vymezí. "Do dvou týdnů bude jasno, jak se ve věci nadstandardů rozhodneme," dodal mluvčí.

Úkony, které ministerstvo navrhuje jako nadstandardní od ledna
Očkování proti tetanu - v indikovaných případech při předoperační přípravě, zejména před operacemi konečníku nebo tlustého střeva.

Očkování proti chřipce nepovinné

 Očkování proti tetanu při poranění a nehojících se ranách

Očkování proti pneumokokovým nákazám nepovinné

Fixační sádrová dlaha - ruka, předloktí

Cirkulární sádrový obvaz - prsty, ruka, předloktí

Fixační sádrová dlaha celé horní končetiny

Cirkulární sádrový obvaz - celá horní končetina - provedený lékařem

Fixační sádrová dlaha - noha, bérec

Cirkulární sádrový obvaz - noha, bérec

Fixační sádrová dlaha celé dolní končetiny

Cirkulární sádrový obvaz na dolní končetině

Fixace zlomeniny klíčku delbetovými kruhy

Implantace nitrooční čočky PMMA

Implantace nitrooční čočky - měkká

Speciální výkon pro vykazování ekonomicky náročnější varianty poskytnuté zdravotní péče
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví